Լեռան քարոզը. «Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն» (Մատթ. 6:13)


«Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը «Եվ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց» (Մատթ. 6:12, Ղուկ. 11:4)


«Եվ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. «Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր» (Մատթ. 6:11, Ղուկ. 11:3)


«Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. «Եղիցին կամք քո որպէս յերկինս և յերկրի» (Մատթ. 6:10)


«Եղիցին կամք քո որպէս յերկինս և յերկրի»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. «Եկեսցէ արքայություն քո» (Մատթ. 6:10, Ղուկ. 11:2)


«Եկեսցէ արքայություն քո»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. «Սուրբ եղիցի անուն քո» (Մատթեոս 6:9, Ղուկաս 11:2)


«Սուրբ եղիցի անուն քո»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. «Հայր մեր, որ յերկինս» (Մատթ. 6:9, Ղուկ. 11:2)


«Հայր մեր, որ յերկինս». մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. Տերունական աղոթքի ուսուցում (Մատթ. 6:5-15, Ղուկ. 11:1-13). մաս 2-րդ


Ի՞նչ կառուցվածք ունի Տերունական աղոթքը, ո՞ւմ և ե՞րբ Հիսուս ավանդեց «Հայր Մերը», ինչպե՞ս պետք է աղոթել այն: Շարունակում է մեկնաբանել Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. Տերունական աղոթքի ուսուցում (Մատթ. 6:5-15, Ղուկ. 11:1-13). մաս 1-ին


Ի՞նչ կառուցվածք ունի Տերունական աղոթքը, ո՞ւմ և ե՞րբ Հիսուս ավանդեց «Հայր Մերը», ինչպե՞ս պետք է աղոթել այն: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:
 

Լեռան քարոզը. Դուք եք երկրի աղը, դուք եք աշխարհի լույսը (Մատթ. 5:13-16)


Մատթեոսի ավետարանում Երանիներից անմիջապես հետո Քրիտսոս դիմում է աշակերտներին` ասելով. «Դուք եք երկրի աղն ու աշխարհի լույսը»: 
Ի՞նչ պատգամ է սրանով փոխանցում իր աշակերտներին Քրիստոս, այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը ինչպե՞ս պետք է հասկանա ու իրագործի այդ պատգամը: 
Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:
 

 

հյուրը՝ Վանուհի Թովմասյան


«Ես անպայման ԼԵՌ պիտի լինեի դիմանալու համար այս ամեն տեսակ գլխիս ոռնացող քամիներին ու փոթորիկներին…»,- այսպես էր Լեռ Կամսարը խորհրդածում իր գրական անվան մասին: «Օր 6-րդ» հաղորդաշարի տաղավարում հյուրընկալել ենք Լեռ Կամսարի թոռնուհուն՝ Վանուհի Թովմասյանին, որը մեկը մյուսի ետևից ընթերցողի սեղանին է դնում Լեռ կամսարի թողած անտիպ ժառանգությունը և հնարավորությոն տալիս նոր լույսի ներքո բացահատելու գրողին ու նրա ժամանակը: 
 

 

Լեռան քարոզը. Երանի արդարության համար հալածվողներին (Մատթ. 5:10-12)


Մատթեոսի Ավետարանի 8-րդ երանին վերաբերում է այն բոլոր մարդկանց, որոնք հալածվում են արդարության համար: Քրիստոս ոչ միայն երանի է տալիս այդպիսի մարդկանց, այլև երկնքի արքայությանն արժանացնում:
Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը: