.

Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օր,


Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի և այլ սրբերի հիշատակության օր


Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եվգենիոսի, Ովրեստեսի և Մարդարիոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տեր Ղազար քահանա Պետրոսյանը:

Հղություն Ս. Աստվածածնի


Ս. Աստվածածնի հղության տոնի խորհուրդը մեկնում է մեկնում է Տեր Ղազար քահանա Պետրոսյանը:

Ս. Կոռնելիոս հարյուրապետի և Շմավոնի, Զմյուռնիայի Պողիկարպոս հայրապետի հիշատակության տոն


Ս. Կոռնելիոս հարյուրապետի և Շմավոնի` Քրիստոսի ազգականի, որ խաչվեց Երուսաղեմում և Զմյուռնիայի Պողիկարպոս հայրապետի և արևելքի սուրբ վկաների հիշատակության տոնի խորհուրդը մեկնում է Տեր Ղազար քահանա Պետրոսյանը:

Ս. Մինասի, Ս. Երմոգինեսի, Ս. Գրաբոսի հիշատակության տոն


Ս. Մինասի, Ս. Երմոգինեսի, Ս. Գրաբոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տեր Ղազար քահանա Պետրոսյանը:

Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ հայրապետերի և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օր


Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ հայրապետերի և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տեր Ղազար քահանա Պետրոսյանը:

Սբ. Անաստաս քահանայի, Վարոսի, Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օր


Սբ. Անաստաս քահանայի, Վարոսի, Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

 

Տոն Սբ. Աստվածածնի տուփի գյուտի


Սբ. Աստվածածնի տուփի գյուտի տոնի խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի չարչարանքների ու Վիրապ մտնելու հիշատակության օր


Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի չարչարանքների ու Վիրապ մտնելու հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:
 

Ս. Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոն


Ս. Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնի խորհուրդը մեկնում է Տ. Ղազար քահանա Պետրոսյանը:

Ս. Ստեփանոս Նախավկայի և առաջին մարտիրոսի հիշատակության օր


Ս. Ստեփանոս Նախավկայի և առաջին մարտիրոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը: