Մարկոսի ավետարանը համարվում է առաջին գրված Ավետարանը: Ո՞վ էր Մարկոս Ավետարանիչը, ինչպե՞ս նա ապրեց և շարադրեց Տիրոջ երկրային կյանքն ու խոսքը:
Մարկոսի ավետարանը մեկնում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Alt

Մարկոսի ավետարան 1. 9-13


Հիսուս եկավ Նազարեթ քաղաքից  և Հովհաննեսից մկրտվեց Հորդանանում»: 
Ի՞նչ քաղաք էր Նազարեթը, ի՞նչ դեր է ունեցել Ս. Կույս Մարիամի և Քրիստոսի երկրային կյանքում: Ո՞րն էր Քրիստոսի մկրտության խորհուրդը: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

 

Alt

Մարկոսի ավետարան 1. 4-8


Հովհաննեսը մկրտում էր անապատում և քարոզում ապաշխարության մկրտություն՝ մեղքերի թողության համար։ Նա քարոզում էր ու ասում՝ իմ հետևից կգա ինձնից ավելի հզորը: Ես ձեզ մկրտեցի ջրով, իսկ նա ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով: 
Մարկոսի ավետարանի հերթական հատվածը մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: 

 

Alt

Մարկոսի ավետարան 1.1-3


Ինչպես է սկսում Հիսուս Քրիստոսի՝ Աստծո որդու ավետարանի սկիզբը Մարկոս Ավետարանիչը, որն է Մարկոսի ավետարանի խորհրդանիշը, ինչով է այն տարբերվում մյուս երեք ավետարաններից՝ մեկնում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: 

Alt

Մարկոսի ավետարանի ներածություն


Ի՞նչ է Ավետարանը: Ե՞րբ և ինչու՞ են գրվել ավետարանները: Ինչո՞ւ է Մարկոսի ավետարանը համարվում առաջին գրված Ավետարանը: Ո՞վ էր Մարկոս Ավետարանիչը: 
Մարկոսի ավետարանը մեկնում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: