Մարկոսի ավետարանը համարվում է առաջին գրված Ավետարանը: Ո՞վ էր Մարկոս Ավետարանիչը, ինչպե՞ս նա ապրեց և շարադրեց Տիրոջ երկրային կյանքն ու խոսքը:
Մարկոսի ավետարանը մեկնում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Alt

Մարկոսի ավետարան 1. 4-8


Հովհաննեսը մկրտում էր անապատում և քարոզում ապաշխարության մկրտություն՝ մեղքերի թողության համար։ Նա քարոզում էր ու ասում՝ իմ հետևից կգա ինձնից ավելի հզորը: Ես ձեզ մկրտեցի ջրով, իսկ նա ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով: 
Մարկոսի ավետարանի հերթական հատվածը մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: 

 

Alt

Մարկոսի ավետարան 1.1-3


Ինչպես է սկսում Հիսուս Քրիստոսի՝ Աստծո որդու ավետարանի սկիզբը Մարկոս Ավետարանիչը, որն է Մարկոսի ավետարանի խորհրդանիշը, ինչով է այն տարբերվում մյուս երեք ավետարաններից՝ մեկնում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: 

Alt

Մարկոսի ավետարանի ներածություն


Ի՞նչ է Ավետարանը: Ե՞րբ և ինչու՞ են գրվել ավետարանները: Ինչո՞ւ է Մարկոսի ավետարանը համարվում առաջին գրված Ավետարանը: Ո՞վ էր Մարկոս Ավետարանիչը: 
Մարկոսի ավետարանը մեկնում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

 

Մարկոսի ավետարան 12. 18-27


«Նրա մոտ եկան սադուկեցիները, որ ասում էին թե հարություն չկա և հարցնում էին նրան՝ Վարդապետ, Մովսեսը մեզ համար գրել է, որ եթե մեկի եղբայրը կին առնի ու զավակ չթողնի ու մեռնի, ապա նրա եղբայրը թող վերցնի իր եղբոր կնոջն ու իր եղբորը զավակ հասցնի»: Ինչո՞ւ սադուկեցիներն այս մասին հարցրեցին Քրիստոսին և բերեցին 7 եղբայրների օրինակը, որոնք այդպես էլ նույն կնոջից զավակ չունեցան: Ինչո՞ւ չէին հավատում հարությանը: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: