Հունիսի 22


2018թ. հունիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 9:17-27, Մտ. 13:16-23) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 21


2018թ. հունիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 8:7-10, Ես. 61:6-9, Ա Կր. 12:4-11, Ղկ. 12:32-40) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 20


2018թ. հունիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 9:1-16, Մտ. 13:1-8) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 19


2018թ. հունիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. Դն. 2:1-49, Եբր. 11:32-40, Մտ. 24:9-15) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 18


2018թ. հունիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 3:1-8, Ես. 48:16-17, Բ Տմ. 3:10-15, Յհ. 15:11-16) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 17


2018թ. հունիսի 17-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 1:21-31, Հռ. 7:25-8:11, Մտ. 12:38-45) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 16


2018թ. հունիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 4:7-15, Մք. 7:7-10, Գրծ. 20:22-32, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 15


2018թ. հունիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 7:12-25, Մտ. 12:15-21) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 14


2018թ. հունիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 6:11-21, Բ Կր. 6:1-10, Յհ. 16:1-4) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 13


2018թ. հունիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 7:1-11, Մտ. 12:9-15) մեկնում է Մկրտիչ  աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 12


2018թ. հունիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 16:9-17, Բրք. 3:31-4:4, Ա Տմ. 2:1-7, Ղկ. 7:1-10) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 11


2018թ. հունիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 8:7-10, Նվ. 1:7-9, Ա Կր. 12:4-11, Մր. 6:45-52) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: