Փետրվարի 18


2018թ. փետրվարի 18-ի օրվա խորհուրդը (Բ կիր. Մեծի Պահոց (Արտաքսման) - Ղկ. 4:43-5:11, Ես. 33:2-22, Հռ. 12:1-13:10, Մտ. 5:17-48) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 17


2018թ. փետրվարի 17-ի օրվա խորհուրդը (Զ օր Մեծի Պահոց, Իմս. 8:19-9:5, Ես. 62:6-9, Հռ. 8:28-39, Մտ. 10:16-22) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 16


2018թ. փետրվարի 16-ի օրվա խորհուրդը (Ե օր Մեծի Պահոց - Բ Օր. 6:4-7:10, Հոբ. 6:2-7:13, Ես. 40:1-8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 15


2018թ. փետրվարի 15-ի օրվա խորհուրդը (Դ օր Մեծի Պահոց - Հռ. 6:3-14) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 14


2018թ. փետրվարի 14-ի օրվա խորհուրդը (Գ օր Մեծի Պահոց, ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ,  Տօն քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի Տաճարն - Ես. 24:21-25:8, Գրծ. 7:47-50, Գղ. 4:1-7, Ղկ. 2:41-52) մեկնում է  Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 13


2018թ. փետրվարի 13-ի օրվա խորհուրդը (Բ օր Մեծի Պահոց - Եզկ. 18:20-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Փետրվարի 12


2018թ. փետրվարի 12-ի օրվա խորհուրդը (Ա օր Մեծի Պահոց - Ես.1:16-20) մեկնում է  Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Փետրվարի 11


2018թ. փետրվարի 11-ի օրվա խորհուրդը (ԴԿ. ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ - Ես. 58:1-14, Հռ. 13:11-14.25, Մտ. 6:1-21) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 10


2018թ. փետրվարի 10-ի օրվա խորհուրդը (Եզ. 3:16-19, Բ Կր. 6:1-14, Մտ. 12:22-32) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 9


2018թ. փետրվարի 9-ի օրվա խորհուրդը (ԲԿ. Պահք - Տիտ. 3:1-15, Յհ. 8:21-30) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 8


2018թ. փետրվարի 8-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 3:1-8, Ես. 49:8-9, Եբր. 12:1-7, Ղկ. 6:20-26)  մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 7


2018թ. փետրվարի 7-ի օրվա խորհուրդը (Տիտ. 1:12-2:10, Յհ. 8:12-20) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: