Դեկտեմբերի 17


2017թ. դեկտեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 38:1-8, Եբր. 1:1-14, Ղկ. 17:1-10) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Դեկտեմբերի 16


2017թ. դեկտեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 7:12-20, Ես. 44:1-5, Եբր. 13:17-21, Ծն. 9:39-10:10) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Դեկտեմբերի 15


2017թ. դեկտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (Բ Թս. 3:1-18, Ղկ. 15:1-7) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Դեկտեմբերի 14


2017թ. դեկտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 1:2-9, Նվ. 2:1-6, Հռ. 5:1-5, Մտ. 5:1-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Դեկտեմբերի 13


2017թ. դեկտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (Բ. Թս. 2:1-16, Ղկ. 14:25-27) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Դեկտեմբերի 12


2017թ. դեկտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (Իմս.1:1-7, Եր. 16:16-21, Գրծ. 1:12-14, Մր. 6:6-3 ) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Դեկտեմբերի 11


2017թ. դեկտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 15:3-16:7, Ես. 18:7, Փպ. 1:27-2:4, Մտ. 10:37-42) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Դեկտեմբերի 10


2017թ. դեկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 37:14-38, Բ Թս. 1:1-12, Ղկ. 14:12-24 ) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 9


2017թ. դեկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (Հղություն Ս. Աստվածածնի, Երգ. 6:3-8, Մղք. 3:1-2, Գղ. 3:24-29, Ղկ. 1:39-56 ) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Դեկտեմբերի 8


2017թ. դեկտեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը (Ա Թս. 5:12-28, Ղկ. 14:1-11) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 7


2017թ. դեկտեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (Եգիպտացի Ս. Հայրերի, Առ. 21:15-24, Ես. 19;19-21, Մտ. 10:37-42) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Դեկտեմբերի 6


2017թ. դեկտեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (Ա Թս. 5:1-11, Ղկ. 13:10-17) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: