Ապրիլի 29


2018թ. ապրիլի 29-ի օրվա խորհուրդը (Ե կիր. Տօն Երեւման Ս. Խաչի - Ղկ. 11:33-12:12, Գրծ. 17:1-15, Ա Հհ. 1:1-10, Յհ. 7:14-23, Մտ. 13:53-58, Մր. 6:30-44) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 28


2018թ. ապրիլի 28 -ի օրվա խորհուրդը (ԻԸ օր Յինանց - Ղկ. 11:14-32, Գրծ. 16:6-40, Բ Պտ. 3:10-18, Յհ. 7:1-13, Մտ. 13:36-52, Մր. 6:14-29) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 27


2018թ. ապրիլի 27-ի օրվա խորհուրդը (ԲՁ. ԻԷ օր Յինանց - Ղկ. 11:1-13, Գրծ. 15:30-16:5, Բ Պտ. 3:1-9, Յհ. 6:39-72, Մտ. 13:24-35, Մր. 6:6-13) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 26


2018թ. ապրիլի 26 -ի օրվա խորհուրդը (ԻԶ օր Յինանց - Ղկ. 10:25-42, Գրծ. 15:1-29, Բ Պտ. 2:9-22, Յհ. 6:22-38, Մտ. 13:1-23, Մր. 6:1-6) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 25


2018թ. ապրիլի 25-ի օրվա խորհուրդը (ԻԵ օր Յինանց - Ղկ. 10:1-24, Գրծ. 14:18-27, Բ Պտ. 1:20-2:8, Յհ. 6:15-21, Մտ. 12:38-50, Մր. 5:35-43) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 24


2018թ. ապրիլի 24 -ի օրվա խորհուրդը (Ղկ. 9:51-62, Գրծ. 14:7-17, Բ Պտ. 1:12-19, Յհ. 6:1-14, Մտ. 12:22-37, Մր. 5:21-34) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 23


2018թ. ապրիլի 23-ի օրվա խորհուրդը (ԻԳ օր Յինանց - Ղկ. 9:37-50, Գրծ. 13:44-14:6, Բ Պտ. 1:1-11, Յհ. 5:31-47, Մտ. 12:1-21, Մր. 4:35-5:20) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 22


2018թ. ապրիլի 22-ի օրվա խորհուրդը (ԳԿ. Դ կիր. (Կարմիր Կիւրակէ) - Ղկ. 9:18-36, Գրծ. 13:16-43, Ա Պտ. 5:1-14, Յհ. 5:19-30, Մտ. 11:25-30, Մր. 4:26-34) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 21


2018թ. ապրիլի 21-ի օրվա խորհուրդը (ԻԱ օր Յինանց - Ղկ. 9:1-17, Գրծ. 12:25-13:15, Ա Պտ. 4:12-19, Յհ. 5:1-18, Մտ. 11:1-24, Մր. 4:21-25) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 20


2018թ. ապրիլի 20-ի օրվա խորհուրդը (Ի օր Յինանց - Ղկ. 8:22-56, Գրծ. 11:27-12:24, Ա Պտ. 4:1-11, Յհ. 4:43-54, Մտ. 10:16-40, Մր. 4:10-20) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 19


2018թ. ապրիլի 19-ի օրվա խորհուրդը (ԺԹ օր Յինանց - Ղկ. 8:1-21, Գրծ. 11:1-26, Ա Պտ. 3:10-22, Յհ. 4:24-42, Մտ. 9:35-10:15, Մր. 4:1-9) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 18


2018թ. ապրիլի 18-ի օրվա խորհուրդը (ԺԸ օր Յինանց - Ղկ. 7:36-50, Գրծ. 10:24-48, Ա Պտ. 3:1-9, Յհ. 4:1-23, Մտ. 9:27-34, Մր. 3:31-35) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: