Ապրիլի 12


2018թ. ապրիլի 12-ի օրվա խորհուրդը (ԺԲ օր Յինանց - Ղկ. 5:17-26, Գրծ. 8:14-25, Հկ. 5:12-20, Յհ. 1:43-51, Մտ. 6:1-21, Մր. 2:1-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 11


2018թ. ապրիլի 11-ի օրվա խորհուրդը (ԺԱ օր Յինանց - Ղկ. 5:12-16, Գրծ. 8:3-13, Հկ. 5:1-11, Յհ. 1:35-42, Մտ. 5:17-48, Մր. 1:35-45) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Ապրիլի 10


2018թ. ապրիլի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ժ օր Յինանց - Ղկ. 4:43-5:11, Գրծ. 7:30-8:2, Հկ. 4:7-17, Յհ. 1:29-34, Մտ. 5:1-16, Մր. 1:21-34) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 9


2018թ. ապրիլի 9-ի օրվա խորհուրդը (Թ օր Յինանց - Ղկ. 4:31-41, Գրծ. 6:8-7:29, Հկ. 3:13-4:6, Յհ. 1:18-28, Մտ. 4.:2-25, Մր. 1:14-20) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 8


2018թ. ապրիլի 8-ի օրվա խորհուրդը (Ը օր Ս. Զատկի: Կրկնազատիկ (Նոր Կիւրակէ) - Գրծ. 5:34-6:7, Հկ. 3:1-12, Յհ. 1:1-17) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 
 

Ապրիլի 7


2018թ. ապրիլի 7-ի օրվա խորհուրդը (Է օր Ս. Զատկի: Յիշատակ գլխատման Ս. Յովհաննու Մկրտչի: Աւետումն Ս. Աստուածածնի - Երգ. 1:1-11, Առ. 11:30-12:4, Ես. 52:7-10, Զք. 2:10-13, Մղք. 3:1-2, Բ Կր. 6:16-7:1, Ղկ. 1:26-38) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 6


2018թ. ապրիլի 6-ի օրվա խորհուրդը (Զ օր Ս. Զատկի - Գրծ. 4:32-5:11, Հկ. 2:1-13, Յհ. 21:1-14) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 5


2018թ. ապրիլի 5-ի օրվա խորհուրդը (Ե օր Ս. Զատկի - Գրծ. 4:13-31, Հկ. 1:13-27, Մտ. 5:1-12)  մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 4


2018թ. ապրիլի 4-ի օրվա խորհուրդը (Դ օր Ս. Զատկի - Գրծ. 3:22-4:12, Հկ. 1:1-12, Ղկ. 24:36-40) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 3


2018թ. ապրիլի 3-ի օրվա խորհուրդը (Գ օր Ս. Զատկի - Գրծ. 2:42-3:21, Ղկ. 24:13-35) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Ապրիլի 2


2018թ. ապրիլի 2-ի օրվա խորհուրդը (Բ օր Ս. Զատկի,  Յիշատակ մեռելոց - Գրծ. 2:22-41, Ղկ. 24:1-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 1


2018թ. ապրիլի 1-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԱՁ. Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (ԶԱՏԻԿ) - Գրծ. 1:15-26, Մր. 16:2-8) մեկնում է Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը: