Նոյեմբերի 16


2017թ. նոյեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (Եր. 33:14-22, Ես. 18:7, Եբր. 10:32-36, Ղկ. 13:14-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 15


2017թ. նոյեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 19:1-11, Գղ. 2:-10, Մրկ. 12:35-44) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 14


2017թ. նոյեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 8:7-11, Ամս. 5:10-14, Ա.Կր. 12:5-11, Մտ. 7:6-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 13


2017թ. նոյեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (Ղուկ. 9:23-27) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:    

Նոյեմբերի 5


2017թ. նոյեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 33:5-8, Եփս 1:1-14, Ղուկ. 8:17-21) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Նոյեմբերի 4


2017թ. նոյեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Նոյեմբերի 3


2017թ. նոյեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (Գաղ 6:1-13, Ղկ. 8:4-46) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Նոյեմբերի 2


2017թ. նոյեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 49:1-6, Գործք 20:25-38, Հովհ. 15:17-25) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Նոյեմբերի 1


2017թ. նոյեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (Գղ. 5:16-26, Ղկ. 7:36-48) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Հոկտեմբերի 31


2017թ. հոկտեմբերի 31-ի օրվա խորհուրդը (Առակաց 18:8-13, Ես. 49:8-11, Բ Կր. 4:6-14, Ղկ. 7:36-48) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Հոկտեմբերի 30


2017թ. հոկտեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (Առակաց 3:1-6, Եր.17:7-8, Բ Տիմ. 2:3-14, Մտթ.19:27-29) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Աշխարհամատռան կամ կանաչ կիրակի


Մեծ պահքից և Սուրբ Զատկից հետո սկսվում է գունագեղ կիրակիների» շրջանը: Աշխարհամատռան կամ կանաչ կիրակիի խորհուրդը մեկնում է Շահե աբեղա Անանյանը: Մատուռ նշանակում է վկայարան, ինչպե՞ս կարելի է վկայել քրիստոնեական հավատքի ու Քրիստոսի հարության մասին մեր օրերում: