Հուլիսի 11


2018թ. հուլիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (Ա Կր. 1:1-9, Մտ. 17:21-18:4) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հուլիսի 10


2018թ. հուլիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ելք. 19:16-20, Գ Թգ. 19:11-16, Եբր. 12:18-27, Ղկ. 9:27-36) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Հուլիսի 9


2018թ. հուլիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (Ելք. 19:9-13, Դ Թգ. 2:9-12, Ա Հհ. 5:9-12, Յհ. 1:1-17) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հուլիսի 7


2018թ. հուլիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Ելք. 25:10-14, Հս. 3:14-4:18, Ա Թգ. 6:18-7:2, Բ Թգ. 6:12-19, Եբր. 9:1-10, Մտ. 5:17-20) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հուլիսի 6


2018թ. հուլիսի 6-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 16:17-27, Մտ. 15:39-16:12) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հուլիսի 5


2018թ. հուլիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 15:30-16:16, Մտ. 15:29-38) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հուլիսի 4


2018թ. hուլիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 15:14-29, Մտ. 15:21-28) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հուլիսի 3


2018թ. հուլիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 15:1-13, Մտ. 15:1-20) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հուլիսի 2


2018թ. հուլիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 11:25-36, Մտ. 14:22-36) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հուլիսի 1


2018թ. հուլիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 3:1-11, Հռ. 11:13-24, Մտ. 14:13-21) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Հունիսի 30


2018թ. հունիսի 30-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 9:9-10:2, Ելք. 15:23-27, Ա Թս. 2:9-16, Մտ. 9:36-10:7) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 29


2018թ. հունիսի 29-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 11:1-12, Մտ. 13:43-52) մեկնում է Մկրտիչ  աբեղա Կարապետյանը: