Փետրվարի 28


2018թ. փետրվարի 28-ի օրվա խորհուրդը (ԺԷ օր Մեծի Պահոց - Ելք. 2.23-3.15, Հվլ. 2.21-32) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 27


2018թ. փետրվարի 27-ի օրվա խորհուրդը (ԺԶ օր Մեծի Պահոց - Եբր. 11.1-31) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 25


2018թ. փետրվարի 25-ի օրվա խորհուրդը (Գ կիրակի Քառասնորդական պահոց (Անառակի) - Ես. 54:11-55:13, Բ Կր. 6:1-7:1, Ղկ. 15:1-32) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 24


2018թ. փետրվարի 24-ի օրվա խորհուրդը (ԺԳ օր Մեծի Պահոց: Առ. 11:2-11, Ես. 61:3-7, Բ Տմ. 4:1-8, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 23


2018թ. փետրվարի 23-ի օրվա խորհուրդը (ԺԲ օր Մեծի Պահոց - Բ Օր. 7:11-8.1, Հոբ. 9:1-10:2, Ես. 40:9-17) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 22


2018թ. փետրվարի 22-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲՁ. ԺԱ օր Մեծի Պահոց - Ա Թգ. 3:21-4:18, Առ. 3:11-4:14, Եր. 2:31-3:16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 21


2018թ. փետրվարի 21-ի օրվա խորհուրդը (Արտաքսման կիրակի. Ժ օր Մեծի Պահոց - Ելք. 2:11-22, Հվլ. 2:1-11, Մք. 4:1-7) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 20


2018թ. փետրվարի 20-ի օրվա խորհուրդը (Թ օր Մեծի Պահոց - Ա Թգ. 1:23-2:26, Առ. 2:1-3:10, Եր. 1:11-2.3) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 19


2018թ. փետրվարի 19-ի օրվա խորհուրդը (Ը օր Մեծի Պահոց - Ա Թգ. 1:1-23, Առ. 1:1-33, Եր. 1:1-10) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 
 

Փետրվարի 18


2018թ. փետրվարի 18-ի օրվա խորհուրդը (Բ կիր. Մեծի Պահոց (Արտաքսման) - Ղկ. 4:43-5:11, Ես. 33:2-22, Հռ. 12:1-13:10, Մտ. 5:17-48) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 17


2018թ. փետրվարի 17-ի օրվա խորհուրդը (Զ օր Մեծի Պահոց, Իմս. 8:19-9:5, Ես. 62:6-9, Հռ. 8:28-39, Մտ. 10:16-22) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 16


2018թ. փետրվարի 16-ի օրվա խորհուրդը (Ե օր Մեծի Պահոց - Բ Օր. 6:4-7:10, Հոբ. 6:2-7:13, Ես. 40:1-8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: