Հունիսի 8


2018թ. հունիսի 8-ի օրվա խորհուրդը (ԳՁ. Պահք - Հռ. 5:12-21, Մտ. 11:25-30) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 7


2018թ. հունիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 6:1-5, Ես. 33:5-8, Հռ. 8:18-27, Ղկ. 21:12-19) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 6


2018թ. հունիսի 6-ի օրվա խորհուրդը (ԲՁ. Պահք - Հռ. 4:13-22, Մտ. 10:34-42) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 5


2018թ. հունիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Երգ. 8:14, Ես. 27:11-13, Ա Պտ. 5:8-11, Յհ. 12:24-26) մեկնում Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հունիսի 4


2018թ. հունիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 29:2-7, Ես. 18:7, Եբր. 2:14-18, Մտ. 2:16-18) մեկնում Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հունիսի 3


2018թ. հունիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 9:1-6, Զք. 3:7-4:9, Եբր. 9:1-10, Յհ. 10:22-30) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հունիսի 2


2018թ. հունիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի Վիրապէն - Իմս. 5:1-8, Ես. 60:20-61:7, Եբր. 13:17-21, Մտ. 19:27-29) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հունիսի 1


2018թ. հունիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (ԳԿ. Պահք - Հռ. 4:1-12, Մտ. 9:27-34) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Մայիսի 31


2018թ. մայիսի 31-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 15.21-26, Ես. 22:20-24, Ա Պտ. 5:1-7, Մտ. 11:2-14) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Մայիսի 30


2018թ. մայիսի 30-ի օրվա խորհուրդը (ԲԿ. Պահք - Հռ. 3:19-31, Մտ. 9:9-15) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Մայիսի 29


2018թ. մայիսի 29-ի օրվա խորհուրդը (Սրբոց կուսանացն Գայիանեանց - Առ. 1.20-22,. Բրք. 4:36-5:4, Բ Կր. 6:16-7:1, Յհ. 16:1-4) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Մայիսի 28


2018թ. մայիսի 28-ի օրվա խորհուրդը (Սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց - Առ. 31.29-31, Ես. 61:10-62:3, Հռ. 15:30-16:2, Մտ. 10:26-33) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: