Փետրվարի 15


2018թ. փետրվարի 15-ի օրվա խորհուրդը (Դ օր Մեծի Պահոց - Հռ. 6:3-14) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 14


2018թ. փետրվարի 14-ի օրվա խորհուրդը (Գ օր Մեծի Պահոց, ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ,  Տօն քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի Տաճարն - Ես. 24:21-25:8, Գրծ. 7:47-50, Գղ. 4:1-7, Ղկ. 2:41-52) մեկնում է  Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 13


2018թ. փետրվարի 13-ի օրվա խորհուրդը (Բ օր Մեծի Պահոց - Եզկ. 18:20-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Փետրվարի 12


2018թ. փետրվարի 12-ի օրվա խորհուրդը (Ա օր Մեծի Պահոց - Ես.1:16-20) մեկնում է  Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Փետրվարի 11


2018թ. փետրվարի 11-ի օրվա խորհուրդը (ԴԿ. ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ - Ես. 58:1-14, Հռ. 13:11-14.25, Մտ. 6:1-21) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 10


2018թ. փետրվարի 10-ի օրվա խորհուրդը (Եզ. 3:16-19, Բ Կր. 6:1-14, Մտ. 12:22-32) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 9


2018թ. փետրվարի 9-ի օրվա խորհուրդը (ԲԿ. Պահք - Տիտ. 3:1-15, Յհ. 8:21-30) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 8


2018թ. փետրվարի 8-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 3:1-8, Ես. 49:8-9, Եբր. 12:1-7, Ղկ. 6:20-26)  մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 7


2018թ. փետրվարի 7-ի օրվա խորհուրդը (Տիտ. 1:12-2:10, Յհ. 8:12-20) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 6


2018թ. փետրվարի 6-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 5:16-23, Ես. 35:1-2: 61:6-7, Ա Պտ. 1:3-9, Ղկ. 12:4-10) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 5


2018թ. փետրվարի 5-ի օրվա խորհուրդը (Զք. 8:1-3: Հռ. 8:28-39: Յհ. 15:17-21)  մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 4


2018թ. փետրվարի 4-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 63-18:64:12, Տիտ. 1:1-11, Յհ. 4:37-52) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: