Նոյեմբերի 27


2017թ. նոյեմբերի 27-ի օրվա խորհուրդը (Երգ. 8:14-24, Ովս. 14:6-8, Բ Կր. 6:16-7:1, Ղկ. 8:1-3) մեկնում է Տ. Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:
 

Նոյեմբերի 26


2017թ. նոյեմբերի 26-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 36:1-9, Ա Թս. 1:1-10, Ղկ. 12:13-31) մեկնում է Անդրեաս աբեղա Եզեկյանը: 

Նոյեմբերի 25


2017թ. նոյեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 10:9-12, Մղք. 2:5-7, Հովհ. 10:11-16) մեկնում է Անդրեաս աբեղա Եզեկյանը:

Նոյեմբերի 24


2017թ. նոյեմբերի 24-ի օրվա խորհուրդը (Կղ. 4:5-18, Ղկ. 12:1-12) մեկնում է Անդրեաս աբեղա Եզեկյանը: 

Նոյեմբերի 23


2017թ. նոյեմբերի 23-ի օրվա խորհուրդը (Կղ. 3:16-4:4, Ղկ. 11:49-54) մեկնում է Անդրեաս աբեղա Եզեկյանը:

Նոյեմբերի 22


2017թ. նոյեմբերի 22-ի օրվա խորհուրդը (Կղ.1:24-2:7, Ղկ. 11:33-42) մեկնում է Անդրեաս աբեղա Եզեկյանը: 

Նոյեմբերի 21


2017թ. նոյեմբերի 21-ի օրվա խորհուրդը (Երգ.1:1-11, Առ. 11:3-12:4, Ես. 52:7-10, Զք. 2:10-13, Մղք. 3:1-2, Բ Կր. 6-16-7:1, Ղկ. 1:3-56) մեկնում է Անդրեաս աբեղա Եզեկյանը:

Նոյեմբերի 19


2017թ. նոյեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 33:2-6, Գրծ. 17:16-34, Բ Թս. 1:1-12, Ղկ. 10:1-7) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 18


2017թ. նոյեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (Գղ. 2:11-20, Մրկ. 13:14-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 17


2017թ. նոյեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (Զք. 8:1-3, Գրծ. 9:1-22, Ղկ. 9:1-6) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 16


2017թ. նոյեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (Եր. 33:14-22, Ես. 18:7, Եբր. 10:32-36, Ղկ. 13:14-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 15


2017թ. նոյեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 19:1-11, Գղ. 2:-10, Մրկ. 12:35-44) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: