Մարտի 5


2018թ. մարտի 5-ի օրվա խորհուրդը (ԻԲ օր Մեծի Պահոց - Եր. 32:19-44) մեկնում է Մկրտիչ  աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 4


2018թ. մարտի 4-ի օրվա խորհուրդը (ԳՁ. Դ կիր. Քառասնորդական Պահոց (Տնտեսի) - Ես. 56.1-57.21, Եփս. 4.17-5.14, Ղկ. 16.1-31) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Մարտի 3


2018թ. մարտի 3-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 20.6-22, Բրք. 4.21-24, Բ Կր. 4.1-11, Յհ. 9.39-10.10)  մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Մարտի 2


2018թ. մարտի 2-ի օրվա խորհուրդը (ԺԹ օր Մեծի Պահոց - Բ Օր. 8.11-9.10, Հոբ. 12.1-13.6, Ես. 42.1-8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Մարտի 1


2018թ. մարտի 1-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԱԿ. ԺԸ օր Մեծի Պահոց - Ես. 45.17-25: Եփս. 3.14-4.13:) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Փետրվարի 28


2018թ. փետրվարի 28-ի օրվա խորհուրդը (ԺԷ օր Մեծի Պահոց - Ելք. 2.23-3.15, Հվլ. 2.21-32) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 27


2018թ. փետրվարի 27-ի օրվա խորհուրդը (ԺԶ օր Մեծի Պահոց - Եբր. 11.1-31) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 25


2018թ. փետրվարի 25-ի օրվա խորհուրդը (Գ կիրակի Քառասնորդական պահոց (Անառակի) - Ես. 54:11-55:13, Բ Կր. 6:1-7:1, Ղկ. 15:1-32) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 24


2018թ. փետրվարի 24-ի օրվա խորհուրդը (ԺԳ օր Մեծի Պահոց: Առ. 11:2-11, Ես. 61:3-7, Բ Տմ. 4:1-8, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 23


2018թ. փետրվարի 23-ի օրվա խորհուրդը (ԺԲ օր Մեծի Պահոց - Բ Օր. 7:11-8.1, Հոբ. 9:1-10:2, Ես. 40:9-17) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 22


2018թ. փետրվարի 22-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲՁ. ԺԱ օր Մեծի Պահոց - Ա Թգ. 3:21-4:18, Առ. 3:11-4:14, Եր. 2:31-3:16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 21


2018թ. փետրվարի 21-ի օրվա խորհուրդը (Արտաքսման կիրակի. Ժ օր Մեծի Պահոց - Ելք. 2:11-22, Հվլ. 2:1-11, Մք. 4:1-7) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: