Մայիսի 19


2018թ. մայիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (ԽԹ օր Յինանց - Ղկ. 22:1-30, Գրծ. 28:17-32, Հդ. 1:17-25, Յհ. 13:31-14:13, Մտ. 24:1-26:2, Մր. 14:1-26) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Մայիսի 18


2018թ. մայիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (ԽԸ օր Յինանց: Պահք - Ղկ. 21:5-38, Գրծ. 27:1-28:16, Հդ. 1:16, Յհ. 13:16-30, Մտ. 23:1-39, Մր. 13:1-37) մեկնում է  Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Մայիսի 16


2018թ. մայիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (ԽԶ օր Յինանց: Պահք - Ղկ. 20:20-26, Գրծ. 25:13-22, Հդ. 1:1-7, Յհ. 12:44-50, Մտ. 22:1-14, Մր. 12:18-34) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մայիսի 15


2018թ. մայիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (ԽԵ օր Յինանց - Ղկ. 20:9-19, Գրծ. 24:27-25:12, Գ Հհ. 1:1-15, Յհ. 12:27-43, Մտ. 21:33-46, Մր. 11:27-12:17) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մայիսի 14


2018թ. մայիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (ԽԴ օր Յինանց - Ղկ. 20:1-8, Գրծ. 24:1-26, Բ Հհ. 1:1-13, Հհ. 12:24-26, Մտ. 21:18-32, Մր. 11:12-25) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մայիսի 13


2018թ. մայիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (Է կիր. Երկրորդ Ծաղկազարդ - Ղկ. 19:29-48, Գրծ. 23:12-35, Ա Հհ. 5:13-21, Յհ. 12:12-23, Մտ. 20:29-21:17, Մր. 10:46-11:11) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 12


2018թ. մայիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (ԽԲ օր Յինանց - Ղկ. 18:35-19:28, Գրծ. 22:30-23:11, Ա Հհ. 5:1-12, Յհ. 11:55-12:11, Մտ. 20:17-28, Մր. 10:32-45) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 11


2018թ. մայիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (ԽԱ օր Յինանց: Սկիզբն պահոց - Ղկ. 18:15-34, Գրծ. 21:37-22:29, Ա Հհ. 4:7-21, Յհ. 11:47-54, Մտ. 19:16-20:16, Մր. 10:28-32) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 10


2018թ. մայիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (Խ օր Յինանց: ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ - Ղկ. 18:1-14, Գրծ. 1:1-14, Մտ. 28:16-20, Մտ. 19:1-15, Մր. 10:13-27) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 9


2018թ. մայիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (ԼԹ օր Յինանց - Ղկ. 17:20-37, Գրծ. 21:27-36, Ա Հհ. 3:21-4:6, Յհ. 11:1-46, Մտ. 18:10-35, Մր. 10:1-12) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 8


2018թ. մայիսի 8-ի օրվա խորհուրդը (ԼԸ օր Յինանց - Ղկ.17:1-19, Գրծ. 21:15-26, Ա Հհ. 3:11-20, Հհ. 10:22-42, Մտ. 17:21-18:9, Մր. 9:29-49) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 
 

Մայիսի 7


2018թ. մայիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (ԼԷ օր Յինանց - Ղկ. 16:1-31, Գրծ. 21:1-14, Ա Հհ. 3:7-10, Յհ. 10:11-21, Մտ. 17:14-20, Մր. 9:13-28) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: