Փետրվարի 8


2018թ. փետրվարի 8-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 3:1-8, Ես. 49:8-9, Եբր. 12:1-7, Ղկ. 6:20-26)  մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 7


2018թ. փետրվարի 7-ի օրվա խորհուրդը (Տիտ. 1:12-2:10, Յհ. 8:12-20) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 6


2018թ. փետրվարի 6-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 5:16-23, Ես. 35:1-2: 61:6-7, Ա Պտ. 1:3-9, Ղկ. 12:4-10) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 5


2018թ. փետրվարի 5-ի օրվա խորհուրդը (Զք. 8:1-3: Հռ. 8:28-39: Յհ. 15:17-21)  մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 4


2018թ. փետրվարի 4-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 63-18:64:12, Տիտ. 1:1-11, Յհ. 4:37-52) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Փետրվարի 3


2018թ. փետրվարի 3-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 7:12-18, Ես. 61:3-7, Եբր. 13:17-21, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 2


2018թ. փետրվարի 2-ի օրվա խորհուրդը (Բ Տմ. 4:9-22, Յհ. 7:14-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Հունվարի 31


2018թ. հունվարի 31-ի օրվա խորհուրդը (Բ Տմ. 3:16-4:8, Յհ. 7:1-13 ) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հունվարի 30


2018թ. հունվարի 30-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 22:1-12, Ես. 56:6-7, Եբր. 11:32-40, Ղկ. 12:4-8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Հունվարի 29


2018թ. հունվարի 29-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 6:12-21, Ես. 18:7-19:7, Բ Կր. 4:10-5, Յհ. 16:1-4) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հունվարի 28


2018թ. հունվարի 28-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 63:7, Բ Տմ. 3:1-12. Յհ 6:22-32) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունվարի 27


2018թ. հունվարի 27-ի օրվա խորհուրդը (Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակության օր, Առ. 3:13-17, Ես.41:1-3, Եփս. 6:10-17, Ղկ. 21:10-19) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: