Ապրիլի 22


2018թ. ապրիլի 22-ի օրվա խորհուրդը (ԳԿ. Դ կիր. (Կարմիր Կիւրակէ) - Ղկ. 9:18-36, Գրծ. 13:16-43, Ա Պտ. 5:1-14, Յհ. 5:19-30, Մտ. 11:25-30, Մր. 4:26-34) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 21


2018թ. ապրիլի 21-ի օրվա խորհուրդը (ԻԱ օր Յինանց - Ղկ. 9:1-17, Գրծ. 12:25-13:15, Ա Պտ. 4:12-19, Յհ. 5:1-18, Մտ. 11:1-24, Մր. 4:21-25) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 20


2018թ. ապրիլի 20-ի օրվա խորհուրդը (Ի օր Յինանց - Ղկ. 8:22-56, Գրծ. 11:27-12:24, Ա Պտ. 4:1-11, Յհ. 4:43-54, Մտ. 10:16-40, Մր. 4:10-20) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 19


2018թ. ապրիլի 19-ի օրվա խորհուրդը (ԺԹ օր Յինանց - Ղկ. 8:1-21, Գրծ. 11:1-26, Ա Պտ. 3:10-22, Յհ. 4:24-42, Մտ. 9:35-10:15, Մր. 4:1-9) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 18


2018թ. ապրիլի 18-ի օրվա խորհուրդը (ԺԸ օր Յինանց - Ղկ. 7:36-50, Գրծ. 10:24-48, Ա Պտ. 3:1-9, Յհ. 4:1-23, Մտ. 9:27-34, Մր. 3:31-35) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 17


2018թ. ապրիլի 17-ի օրվա խորհուրդը (ԺԷ օր Յինանց - Ղկ. 7:11-35, Գրծ. 10:1-23, Ա Պտ. 2:18-25, Յհ. 3:22-36, Մտ. 9:18-26, Մր. 3:20-30) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 15


2018թ. ապրիլի 15-ի օրվա խորհուրդը (Գ կիր. Աշխարհամատրան: (Կանաչ Կիւրակէ) - Առ. 3:9-17, Ես. 66:12-16, Ա Տմ. 3:14-16, Մտ. 16:13-19, Ղկ. 6:12-49, Գրծ. 9:23-31, Ա Պտ. 2:1-10, Յհ. 2:23-3:12, Մտ. 8:18-9:8, Մր. 3:6-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 14


2018թ. ապրիլի 14-ի օրվա խորհուրդը (ԺԴ օր Յինանց - Ղկ. 6:1-11, Գրծ. 9:1-22, Ա Պտ. 1:13-25, Յհ. 2:12-22, Մտ. 7:1-8:17, Մր. 2:23-3:5) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 13


2018թ. ապրիլի 13-ի օրվա խորհուրդը (ԺԳ օր Յինանց) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 12


2018թ. ապրիլի 12-ի օրվա խորհուրդը (ԺԲ օր Յինանց - Ղկ. 5:17-26, Գրծ. 8:14-25, Հկ. 5:12-20, Յհ. 1:43-51, Մտ. 6:1-21, Մր. 2:1-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Ապրիլի 11


2018թ. ապրիլի 11-ի օրվա խորհուրդը (ԺԱ օր Յինանց - Ղկ. 5:12-16, Գրծ. 8:3-13, Հկ. 5:1-11, Յհ. 1:35-42, Մտ. 5:17-48, Մր. 1:35-45) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Ապրիլի 10


2018թ. ապրիլի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ժ օր Յինանց - Ղկ. 4:43-5:11, Գրծ. 7:30-8:2, Հկ. 4:7-17, Յհ. 1:29-34, Մտ. 5:1-16, Մր. 1:21-34) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: