Նոյեմբերի 19


2017թ. նոյեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 33:2-6, Գրծ. 17:16-34, Բ Թս. 1:1-12, Ղկ. 10:1-7) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 18


2017թ. նոյեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (Գղ. 2:11-20, Մրկ. 13:14-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 17


2017թ. նոյեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (Զք. 8:1-3, Գրծ. 9:1-22, Ղկ. 9:1-6) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 16


2017թ. նոյեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (Եր. 33:14-22, Ես. 18:7, Եբր. 10:32-36, Ղկ. 13:14-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 15


2017թ. նոյեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 19:1-11, Գղ. 2:-10, Մրկ. 12:35-44) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 14


2017թ. նոյեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 8:7-11, Ամս. 5:10-14, Ա.Կր. 12:5-11, Մտ. 7:6-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 13


2017թ. նոյեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (Ղուկ. 9:23-27) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: