Փետրվարի 18


2018թ. փետրվարի 18-ի օրվա խորհուրդը (Բ կիր. Մեծի Պահոց (Արտաքսման) - Ղկ. 4:43-5:11, Ես. 33:2-22, Հռ. 12:1-13:10, Մտ. 5:17-48) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 17


2018թ. փետրվարի 17-ի օրվա խորհուրդը (Զ օր Մեծի Պահոց, Իմս. 8:19-9:5, Ես. 62:6-9, Հռ. 8:28-39, Մտ. 10:16-22) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 16


2018թ. փետրվարի 16-ի օրվա խորհուրդը (Ե օր Մեծի Պահոց - Բ Օր. 6:4-7:10, Հոբ. 6:2-7:13, Ես. 40:1-8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 15


2018թ. փետրվարի 15-ի օրվա խորհուրդը (Դ օր Մեծի Պահոց - Հռ. 6:3-14) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 14


2018թ. փետրվարի 14-ի օրվա խորհուրդը (Գ օր Մեծի Պահոց, ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ,  Տօն քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի Տաճարն - Ես. 24:21-25:8, Գրծ. 7:47-50, Գղ. 4:1-7, Ղկ. 2:41-52) մեկնում է  Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 13


2018թ. փետրվարի 13-ի օրվա խորհուրդը (Բ օր Մեծի Պահոց - Եզկ. 18:20-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Փետրվարի 12


2018թ. փետրվարի 12-ի օրվա խորհուրդը (Ա օր Մեծի Պահոց - Ես.1:16-20) մեկնում է  Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Փետրվարի 4


2018թ. փետրվարի 4-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 63-18:64:12, Տիտ. 1:1-11, Յհ. 4:37-52) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Փետրվարի 3


2018թ. փետրվարի 3-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 7:12-18, Ես. 61:3-7, Եբր. 13:17-21, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Փետրվարի 2


2018թ. փետրվարի 2-ի օրվա խորհուրդը (Բ Տմ. 4:9-22, Յհ. 7:14-23) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Հունվարի 31


2018թ. հունվարի 31-ի օրվա խորհուրդը (Բ Տմ. 3:16-4:8, Յհ. 7:1-13 ) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հունվարի 30


2018թ. հունվարի 30-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 22:1-12, Ես. 56:6-7, Եբր. 11:32-40, Ղկ. 12:4-8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: