Մարտի 23


2018թ. մարտի 23-ի օրվա խորհուրդը (Խ օր Մեծի Պահոց - Բ օր. 11:10-25, Հոբ. 21:1-34, Ես. 46:3-47:4) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 22


2018թ. մարտի 21-ի օրվա խորհուրդը (ԼԹ օր Մեծի Պահոց - Եզկ. 37:1-14, Ա Տմ. 3:14-16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 21


2018թ. մարտի 21-ի օրվա խորհուրդը (ԼԸ օր Մեծի Պահոց - Ելք. 4:21-5:3, Զք. 9:9-16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 20


2018թ. մարտի 20-ի օրվա խորհուրդը (ԼԷ օր Մեծի Պահոց - Ա Կր. 12:8-27) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 19


2018թ. մարտի 19-ի օրվա խորհուրդը (ԼԶ օր Մեծի Պահոց - Դն. 7:2-27, Ա Կր. 12:1-7) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 11


2018թ. մարտի 11-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԲԿ. Ե կիր. Քառասնորդական Պահոց (Դատաւորին) - Ես. 65:8-25, Փպ. 3:1-4:9, Ղկ. 17:20-18:14) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 10


2018թ. մարտի 10-ի օրվա խորհուրդը (ԻԷ օր Մեծի Պահոց, Իմս. 3:1-8, Նվ. 2:1-4, Ես. 43:1-3, Եփս. 6:10-18, Մտ. 13:43-52) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:
 

Մարտի 9


2018թ. մարտի 9-ի օրվա խորհուրդը (ԻԶ օր Մեծի Պահոց - Բ Օր. 9:11-23, Հոբ. 16:1-17:16, Ես. 43:22-44:8) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 7


2018թ. մարտի 7-ի օրվա խորհուրդը (ԻԴ օր Մեծի Պահոց - Ելք. 3:16-22, Հվլ. 3:1-8) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 6


2018թ. մարտի 6-ի օրվա խորհուրդը (ԻԳ օր Մեծի Պահոց - Հոբ. 38:2-39:35) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մարտի 5


2018թ. մարտի 5-ի օրվա խորհուրդը (ԻԲ օր Մեծի Պահոց - Եր. 32:19-44) մեկնում է Մկրտիչ  աբեղա Կարապետյանը:

Փետրվարի 25


2018թ. փետրվարի 25-ի օրվա խորհուրդը (Գ կիրակի Քառասնորդական պահոց (Անառակի) - Ես. 54:11-55:13, Բ Կր. 6:1-7:1, Ղկ. 15:1-32) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: