02 12 2016 Avetaran 1486

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածինը ձեռք բերեց ևս մեկ ձեռագիր ավետարան: 
1486 թվականին ընդօրինակված Սուրբ Գրքում Մարկոսի, Ղուկասի, Մատթեոսի և Հովհաննեսի ավետարաններն են:
 
Մեկնաբանություններ