Լուսինե Ազնաուրյան

Թաղիքագործ վարպետ Լուսինե Ազնաուրյանի համոզմամբ թաղիքի պատրաստման հին ավանդույթների և ժամանակակից մեթոդների օգտագործմամբ կարելի է ստանալ ժամանակակից և որակյալ արտադրանք, որն այսօր կարելի է ներկայացնել համաշխարհային շուկայում որպես հայկական արտադրանք:

Մեկնաբանություններ