ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետում մեկնարկեց ուսումնական տարին

ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետում այս տարի առաջին կուրս կհաճախի 17 ուսանող: Սեպտեմբերի 1-ին ուսանողներին ողջունեց ֆակուլտետի դեկան Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը: 

Մեկնաբանություններ