RY07FxE_9Oo

Ի՞նչի մասին են Երանիները, ըստ Մատթեոս և Ղուկաս ավետարանիչների՝ քանի՞սն են դրանք, ինչպե՞ս է Տերը նկարագրում և բացատրում առաջին Երանին. «Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանց է Երկնքի արքայությունը»: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Մեկնաբանություններ