Հայ ժողովրդի ծագումը

Հայ ժողովրդի ձևավորման ժամանակի, ընթացքի, ժառանգորդության, ինքնության, դրանց հետ կապված պատմական, լեզվաբանական, մշակութային բազում հարցեր մշտապես եղել են հայագիտության ուշադրության կենտրոնում և այսօր էլ վեճեր են հարուցում: Կան տարբեր աղբյուրներից սնվող տարբեր տեսակետեր՝ գիտական-ակադեմիականից մինչև ազգայնական-զգացմունքային, հայաստանյան հայագիտութան և արտասահմանյան, ի վերջո ավելի ընդհանուր պրիմորդիալիստական և մոդեռնիստական: Հայ ժողովրդի ծագման բարդ ու ընդգրկուն խնդիրների շուրջ Հայկ Համբարձումյանը զրուցել է բան. գիտ. դոկտոր Արմեն Պետրոսյանի հետ:

Մեկնաբանություններ