2022թ. օգոստոսի 4-օրվա խորհուրդը (4 Եշ. ԳԿ. Սրբոց նախահարցն՝ Ադամայ, Աբէլի, Սեթայ, Ենովսայ, Ենովքայ, Նոյի, Մելքիսեդեկի, Աբրահամու, Իսահակայ, Յակովբայ, Յովսեփայ, Մովսիսի, Ահարօնի, Եղիազարու, Յեսուայ, Սամուէլի, Սամփսոնի, Յեփթայեայ, Բարակայ, Գեդէօնի եւ այլոց սրբոց նախահարցն: Ծննդ. 4.1-50.26: Թւ. 20.23-30: Բ Օր. 34.5-12: Յեսու 24.29-33: Ա Թագ. 15.34-16.13: Եբր. 11.1-31: Ղուկ. 20.34-40:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

2022-08-04T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ