Լեռան քարոզը. Ոսկե կանոնը (Մատթ.7:12,Ղուկ. 6:31)


Քրիստոսի ո՞ր խոսքերը կոչվեցին Ոսկե կանոն, ի՞նչ են դրանք պատգամում մեզ: Մեկնաբանում է Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:
 

Լեռան քարոզը. Ծառը պտղից է ճանաչվում (Ղուկ. 6:39-49)


Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն Քրիստոսի մատնանշած ճշմարիտ ուսուցիչները և ուսուցիչ- աշակերտ փոխհարաբերությունը: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. «Մի դատիր, որ չդատվես» (Մատթ. 7:1-6, Ղուկ. 6:37-38, 41-42). մաս 3-րդ


Ինչու է Տերը պատգամում չդատել, բերում աչքի շյուղի ու գերանի օրինակը: Շարունակում է մեկնաբանել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. «Մի դատիր, որ չդատվես» (Մատթ. 7:1-6, Ղուկ. 6:37-38, 41-42). մաս 2-րդ


Ինչու է Տերը պատգամում չդատել, բերում աչքի շյուղի ու գերանի օրինակը: Շարունակում է մեկնաբանել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. «Մի դատիր, որ չդատվես» (Մատթ. 7:1-6, Ղուկ. 6:37-38, 41-42). մաս 1-ին


Ինչու է Տերը պատգամում չդատել, բերում աչքի շյուղի ու գերանի օրինակը: Մեկնաբանում է Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. Աստված և աշխարհիկ մտահոգությունները (Մատթ. 6:25-34, Ղուկ. 12:22-31)


Ինչու՞ է Քրիստոս պատգամում չմտահոգվել մեր ուտելիքի, ըմպելիքի, հագուստի, մեր վաղվա օրվա համար և բերում երկնքի թռչունների ու վայրի շուշանի օրինակները:  Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. Ճշմարիտ գանձը, Աստվա՞ծ, թե՞ փողը (Մատթ. 6:19-21, Ղուկ. 12:33-34, 16:13)


Ինչու՞ է Տերը պատգամում մեզ գանձեր դիզել երկնքում, այլ ոչ երկրում, ինչու՞ է բերում ցեց ու ժանգի, գողերի օրինակները: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. Ուսուցում ծոմապահության մասին (Մատթ. 6:16-18)


Ծոմապահության մասին խոսելիս ինչու է Տերն օրինակ բերում կեղծավորներին, ինչու է պատգամում չլինել տրտմերես ու ծոմ պահելիս օծել գլուխն ու լվալ երեսը: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. Ուսուցում ողորմության մասին (Մատթ. 6:1-4)


Լեռան քարոզում խոսելով ողորմության մասին` Հիսուս հատկապես զգուշացնում է չանել այն մարդկանց առջև և կեղծավորաբար փող չհնչեցնել: Ողորմություն անելիս աջ ձեռքը չպիտի իմանա՝ ինչ է անում ձախ ձեռքը: 
Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:
 

Լեռան քարոզը. «Այլ փրկեա զմեզ ի չարէն» (Մատթ. 6:13)


«Այլ փրկեա զմեզ ի չարէն»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը. «Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն» (Մատթ. 6:13)


«Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Լեռան քարոզը «Եվ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց» (Մատթ. 6:12, Ղուկ. 11:4)


«Եվ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը: