Loving Children


Armen Armos Martirosyan and Sona Azaryan are successful specialists in their own sphere. Nevertheless, apart from their main work, they also direct their time, efforts and dedication to another occupation – charity initiatives for childres suffering from complicated diseases. Due to the Armen, Sona and a group of people supporting them, numerous children were able to win the unequal battle of life and death. 
 

Loving Man


The doctors Armine Barkhudaryan, Hayk Hovhannisyan and Gevorg Voskanyan left for Sudan at the request of the Aurora Humanitarian Initiative in order to make possible the visit of the 2017 Aurora Prize Finalist Tom Catena to Yerevan, Armenia. 

Retrospective exhibition of Soviet Armenian photographer Gagik Harutyunyan


First retrospective exhibition of Soviet Armenian photographer Gagik Harutyunyan was opened in the Artists’ Union of Armenia. The exhibition called “Shadows of Time” features photos take from 1970-1995. 
 

Retrospective exhibition of Soviet Armenian photographer Gagik Harutyunyan


First retrospective exhibition of Soviet Armenian photographer Gagik Harutyunyan was opened in the Artists’ Union of Armenia. The exhibition called “Shadows of Time” features photos take from 1970-1995. 
 

How to decorate the New Year table


On the eve of the New Year our houses take a festive appearance. Some of us try to approach in a unique manner even the minutest details. How to decorate the New Year table beautifully? 
 

2015 end-year press conference of the Ministry of Culture


Deputy Minister of Culture Nerses Ter-Vardanyan finalized the events and program of 2015. 
 

Exhibition to the 150th anniversary of Panos Terlemezyan in the National Gallery of Armenia


The presented works are from the gallery funds, most of which is displayed for the first time ever. On the occasion of the jubilee exhibition the album-catalogue of Panos Terlemezyan’s paintings and graphics compositions was published. 
 

Հառիճավանքի Թրբանճյան ընծայարան


Ավելի քան 13 դար է միջնադարյան ճարտարապետության գոհարներից մեկը` Հառիճավանքը դեպի իրեն է ձգում բազմաթիվ հավատացյալների: Հառիճավանքը նաև գիտության ու լուսավորության կենտրոն է եղել: Այստեղ ժամանակին գործել է Հառիճավանքի համանուն դպրոցը: Դարերի ընթացքում, սակայն, պատմական տարբեր իրադարձությունների պատճառով, ուսումնական կյանքն այստեղ մի քանի անգամ ընդհատվել է: Ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին Երկրորդի նախաձեռնությամբ 2012թ-ի սեպտեմբերից Հառիճավանքի ընծայարանը կրկին բացել է իր դռները, գործում է ավագ դպրոցի կարգավիճակով: Ընծայարանի վերականգնումն իրականացվում է Թրբանճյան ընտանիքի աջակցությամբ: Ի երախտագիտություն`  դպրոցը  բարերարների  անունով կոչվում է Հառիճավանքի Թրբանճյան ընծայարան:    

Ani Hovak


“If you don’t like your everyday road taking you to work, then you should change your job”. Ani, a musician by profession, started painting a few years ago and believes it’s a gift from God. She uses not traditional materials creating paintings and collages from seemingly useless items. For Ani Hovak, the path leading from music to painting and the opposite, is irreversible; she can’t imagine one without another. She manages to sing in St. Grigor Lusavorich Church choir, Hover Choir and also plays in Zangakner Ensemble. 

Alt

Meeting Artavazd Peleshian


On July 28, a meeting with National Artist, film director Artavazd Peleshian was organized in Moscow Cinema. The Master of music, Tigran Mansuryan, spoke about the Master of cinema. The films authored by the film director “Natives”, “Seasons of the Year”, “End” and “Life” were screened during the meeting. 

 

Alt

Tigran Tsitoghdzyan’s exhibition at Cafesjian Center for the Arts


The exhibition “Tigran Tsitoghdzyan: Mirrors” showcased six paintings featuring most recent compositions of the artist. Tigran Tsitoghdzyan lives and creates his compositions in New York. His works were not exhibited in his homeland for around twenty years.

 

Alt

“Luis i Luso (Light of Lights)”: the concert of Tigran Hamasyan in Zvartnots Temple


The news on Tigran Hamasyan to present his “Luis i Luso” project in Zvartnots Temple, which was disseminated across social networks, raised big wave of enthusiasm especially for its free entrance. People arrived with big companies, families. Under the guidance of Harutyun Topikyan, the State Chamber Choir of Armenia performed for the audience.