The life of a human being is a course of searching, finding and recognizing one’s own self. So difficult and beautiful.  
In the TV series “God in Me”, well-known intellectuals, artists and priests reflect on their secrets referring to the Godly and the human, the eternal and happiness.
Frequency: Every Monday, at 21:50
Rerun: Tuesday, at 10:50

Հարություն Թոփիկյան


Ո՞րն է մեր եկեղեցու ներկայության նշանը մեր կյանքում, ինչո՞վ է տարբերվում հավատացյալ մարդը:
Երևանի կամերային երգչախմբի ղեկավար Հարություն  Թոփիկյանը կիսում է իր մտորումները հոգևոր մարդ լինելու, ազատության ու պաշտպանվածության մասին:

 

Տ. Շահե աբեղա Անանյան


Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբան Տ. Շահե աբեղա Անանյանը վերհիշում է ճեմարանական տարիները, այդ տարիների ապրումները համարում հոգևոր վերածննդի ու անձնական փոփոխության ամենակարևոր պահը: Հոգևորականը խորհրդածում է չարի ու բարու, երջանկության և սիրո մասին, հիշում իր կյանքում պատահած բազմաթիվ դեպքեր:

Արեգ Միքայելյան


Հայկական աստղագիտական ընկերության համանախագահ, հայկական վիրտուալ աստղադիտարանի ղեկավար Արեգ Միքայելյանը համոզված է, որ պետք չէ Աստծուն փնտրել տիեզերքում, Աստված ամենքիս մեջ է խղճի, բարոյականության, հավատքի՝ տարբեր կերպ…

Մարտին Ահարոնյան


Երաժիշտ, կոմպոզիտոր Մարտին Ահարոնյանը խոստովանում է, որ դժվար պահերին հաճախ ձեռքն է վերցնում Աստվածաշունչը, դիմում հոգևորական ընկերներին, կամ պարզապես լսում լավ երաժշտություն:

Davit Gyurjinyan


In front of our camera, linguist Davit Gyurjinyan medidates over life, spiritual values, national education, careful attitude towards language. 

 

Davit Hakobyan


Actor, director Davit Hakobyan meditates over the topics of memorable spots of his own path, our national spiritual structure, human happiness etc. The program features episodes from the plays of the director “Life Outside of the Box”, “Anush”, “Davit of Sasun”. 

Davit Amalyan


“It is faith that colors the small planet of man”. Singer, composer Davit Amalyan tries to find the lost colors of his childhood every single day of his life with the help of faith…

 

Narine Malyan


Narine Malyan, the Artistic Director of Malyan Theatre, opens up in front of our camera. “We get all the lessons of life from our childhood, under the family roof”, - says Narine as she recalls those days she spent with her legendary father – film director and artist Henrik Malyan.

Vrezh Petrosyan


Cameraman Vrezh Petrosyan devoted all his conscious life to the job he loves most. He traveled around the world with his camera, he was in Western Armenia and Armenian communities of Diaspora, and presented the Armenian with the language of cadre. Vrezh Petrosyan shares his imressions in front of our camera, meditates over patriotism and happiness.

Anna Mayilyan


Anna heard Armenian spiritual songs for the time performed by Lusine Zakarian. She was fascinated and charmed. The temptation of perceiving the mysteries of life was way too big: the singer chose the path of living and disclosing her life with spiritual music.

Samvel Mkrtchyan


“I know that we may never get the answers to the questions – why are we born, why do we live, while creating is an attempt – an attempt to not only justify your existence, but also the Only one, the Higher one, an attempt to be closer to the Absolute”: Samvel Mkrtchyan

Arsen Grigoryan


“God goves his grace to all of us, but he also gives us a choice; man personally chooses ways of expression. And this is a great gift”. National singer Arsen Grigoryan was born in 1968, in city Ghamishli of Syria, in the family from Sasun. In all the episodes of his life which turned out to be decisive for him, he discerns the providence of God.