Alt

«Ե» տառը


Թե անունս լիներ Երանոս,
Եվ մի օր մեկնեի Եգիպտոս,
Եվ այնտեղ դառանյի երաժիշտ,
Կապրեի երգելով գրեթե միշտ...

Alt

«Դ» տառը


Դերձակ Դերենիկը կարում է թիկնոց,
Փռում է կտոր, հագնում է մատնոց,
Շորեր է կարում դերձակը պես-պես,
Որ լավ ու սիրուն հանգվենք դու և ես ....

Alt

«Գ» տառը


Գետակ, գետակ
Մտիր կամրջի տակ,
Գետակ, գետակ
Մեր տունն ես ընդարձակ...

Alt

«Բ» տառը


Բաբկենը բռնել է բմբուլը բարդու,
Բռի մեջ նրան բանտարկել է,
Բայց չէ որ բմբուլը ճախրել է ուզում,
Բռի մեջ բմբուլը տխրել է...

Alt

«Ա» տառը


Արածում է իմ այծիկը,
Որ հետո ինձ տա կաթիկը,
Որ լինեմ առողջ, չլինեմ տկար...