Փետրվարի 24


Հետևիր մայր եկեղեցու վարդապետությանը

Մի գնա առասպելների հետեւից, մի լսիր տարատեսակ կարծիքներ սուրբ գրքի ու Աստծու մասին, այլ լսիր այն, ինչ ժառանգվել է մայր եկեղեցու միջոցով հազարամյակների ընթացքում։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (24 Շբ. ԳՁ. ԺԳ օր Մեծի Պահոց: Սրբոցն Կիւրղի Երուսաղէմայ Հայրապետին, եւ միւս Կիւրղի եպիսկոպոսին, եւ մօրն նորա Աննայի: Առ. 11.2-11: Ես. 61.3-7: Բ Տիմ. 4.1-8: Յովհ. 10.11-16: )

 

Փետրվարի 23


Ինչպե՞ս ճանաչել Աստծուն

Մենք Աստծո մասին գիտենք այնքան, որքան ինքն է կամենում։ Տերը մարդուն սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է ճանաչել իրեն։ Նախ պետք է դիմացինի մեջ տեսնել Աստծո պատկերը, ողորմությունն ու սերը։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը (23 Ուր. ԲԿ. ԺԲ օր Մեծի Պահոց: Բ Օր. 7.11- 8.1: Հոբ. 9.1-10.2: Ես. 40.9-17: )

 

Փետրվարի 22


Աստված ձեռքերը բաց սպասում է

Անարդարության մեջ Աստված երբեք չի կարող մարդուն լսել։ Եթե չես ապաշխարում, ապա մերժում ես Աստծու բերած փրկությունը։ Տերն ասում է՝ ինձ մոտ դարձիր, ես հավիտյան ոխ չեմ պահի, չեմ բարկանա։ Պարզապես պետք է գիտակցել անօրինությունն ու գործած մեղքերը։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը (22 Եշ. ԲՁ. ԺԱ օր Մեծի Պահոց: Ա Թագ. 3.21- 4.18: Առ. 3.11-4.14: Երեմ. 2.31-3.16: )

 

Փետրվարի 21


Սիրով աշխատիր

Ինչ էլ անելու լինես՝ մտավոր, թե ֆիզիկական, պետք է անես հանուն Տիրոջ փառքի։ Աստված Մովսես մարգարեի օրինակով ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է օգնել մարդկանց այն աշխատանքով, որին կոչված ես։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը։ (21 Դշ. ԱԿ. Ժ օր Մեծի Պահոց: Ելք. 2.11-22: Հովել. 2.1-11: Միք. 4.1-7: )

Փետրվարի 19


Վստահի՛ր Տիրոջը քո կյանքի ճանապարհը

Տերն ինքն է ընտրում մեզ և դնում այն ճանապարհին, որով մենք պետք է գնանք, որովհետեւ Աստված առաքելություն ունի յուրաքանչյուրի համար։ Եթե նույնիսկ սարսափելի ու անհասկանալի թվա առաջին հայացքից, Տիրոջը վստահողը բարի ու ճիշտ ճանապարհով է գգնում։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (19 Բշ. ԴԿ. Ը օր Մեծի Պահոց: Ա Թագ. 1.1-23: Առ. 1.1-33: Երեմ. 1.1-10: )

 

Փետրվարի 20


Աստված հարգում է քո ազատությունը

Աստված արդուն պահակի պես հսկում է և ասում՝ արի՛ իմ հետևից ու ես քեզ հանգստություն կշնորհեմ, խոստովանի՛ր ինձ և ես քեզ կխոստովանեմ, բայց ուրացիր ինձ և կուրանամ քեզ։ Աստված ի տարբերություն մեզ երբեք չի ստում ու իր խոսքը պահում է։

Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը (20 Գշ. ԱՁ. Թ օր Մեծի Պահոց: Ա Թագ. 1.23- 2.26: Առ. 2.1-3.10: Երեմ. 1.11-2.3: )

Փետրվարի 18


Եղի՛ր կատարյալ, ինչպես Աստված է

Սիրել նշանակում է սրբացնել։ Սիրել որեւէ մեկին նշանակում է վերացնել նրա միջից չարը, իսկ դա անելու համար նախ քո միջից պետք է վերացնես։ Սիրիր քեզ և դիմացինիդ։ Եթե քո սերը պետք է լինի փարիսեցիների և օրենսգետների պես, որոնք սիրում են միայն իրենց սիրողներին, ինչո՞վ դու պետք է տարբերվես։

Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը (18 † Կիր. ԴՁ. Բ կիր. Քառասնորդական Պահոց (Արտաքսման): Ղուկ. 4.43-5.11: Ես. 33.2-22: Հռոմ. 12.1-13.10: Մատթ. 5.17-48: )

 

Փետրվարի 15


Մահացեք մեղքի համար, բայց կենդանի մնացեք Աստծո համար

Պողոս Առաքյալն ասում է՝ ձեր մահը վերափոխեք, մահացեք ոչ թե մեղքի պատճառով, այլ մեղքի համար մահացած եղեք։ Մի թողեք, որպեսզի մեղքը գտնի ձեզ, մտնի ձեր մեջ։ Փոխարենը կենդանի մնացեք Աստծո համար։ Ծառայեք Աստծուն, ուղղակի պահեք նրա խոսքը։

Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը (15 Եշ. ԲԿ. Դ օր Մեծի Պահոց: Հռոմ. 6.3-14: )

 

Փետրվարի 17


Կարևորը իմաստություն տվողն է

Պետք է ոչ միայն տեսնել Տիրոջ շնորհն ու պարգևը մեր կյանքում, այլև պետք է առաջ անցնել ու պարգևը տվողին տեսնել։ Տիրոջ հետ լինելը շահեկան է հոգու փրկության և կյանքի ճանապարհը ճիշտ անցնելու համար։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (17 Շբ. ԳԿ. Զ օր Մեծի Պահոց:

Սրբոյն Թէոդորոսի զօրավարին: Իմաստ. 8.19-9.5: Ես. 62.6-9: Հռոմ. 8.28-39: Մատթ. 10.16-22:)

Փետրվարի 16


Ինչպե՞ս նմանվել Աստծուն

Աստված այս հարցին պատասխանել է՝ պետք է սիրես ընկերոջդ մերձավորիդ, ինպես սիրում ես սեփական անձդ։ Մեծ պահքի այս օրերին Տերը հորդորում է սիրել մեր անձը և սիրել ոչ թե մեր մասին պատկերացումը, այլ սիրել մեր մեջ Աստծո նմանությունը, սիրելու հուսալու ու հավատալու կարողությունը։

Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը (16 Ուր. ԳՁ. Ե օր Մեծի Պահոց: Բ Օր. 6.4-7.10: Հոբ. 6.2-7.13: Ես. 40.1-8:)

Փետրվարի 14


Տերն ամեն վայրկյան ու ամեն պահի փնտրում է քեզ Իսկ ինչպե՞ս գտնել Աստծուն։

Պետք է գտնես Տիրոջը առատացնելով քո մեջ սերը, մերձավորիդ հանդեպ կարեկցանքը եւ բարեպաշտությունդ։ Տիրոջը չի կարելի գտնել վեճերի, ատելության մեջ։ Տիրոջը կարող ես գտնել միայն սիրո մեջ։

Մեկնում է՝ Տիգրան քահանա Բադիրյանը (14 † Դշ. ԲՁ. Գ օր Մեծի Պահոց: ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ: Տօն քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի Տաճարն: Ես. 24.21-25.8: Գործ. 7.47-50: Գաղ. 4.1-7: Ղուկ. 2.41-52: )

 

Փետրվարի 12


Հրաժարվի՛ր մեղքերից և խոսի՛ր Աստծո հետ

Պահքը սկսելու լավագույն խրատներից մեկն է՝ լվացվել, մաքրվել և հրաժարվել բոլոր չար գործերից։ Պահոց ընթացքի համար այլ ճանապարհ չկա՝ պետք է հրաժարվել մեղքերից և տիրոջ հետ խոսքի մեջ մտնել, որպեսզի տերը մաքրի մեղքերը։

Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը

(12 ԲշԱՁԱ օր Մեծի Պահոց: Ես. 1.16-20: )