Դեկտեմբերի 4


2022թ. դեկտեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 † Կիր. ԴԿ. Բ կիր. Յիսնակի: Ես. 36.22-37.11: Ա Թեսաղ. 4.1-11: Ղուկ. 13.1-9: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 3


2022թ. դեկտեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 † Շբ. ԴՁ. Տօն սրբոց առաքելոցն եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ Բարդուղիմէոսի: Իմաստ. 9.13-10.2: Երեմ. 16.16-19: Ա Կորնթ. 12.26-13.10: Մատթ. 9.35-10.7:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 2


2022թ. դեկտեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 Ուր. ԳԿ. Պահք: Ա Թեսաղ. 2.17-19: Ղուկ. 12.49-59:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 1


2022թ. դեկտեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Կղեմայ հայրապետին եւ Բագարատայ Տոռոմենոյ եպիսկոպոսին: Առ. 8.33-36: Ես. 66.18-21: Փիլիպ. 4.1-7: Ղուկ. 9.1-6:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 30


2022թ. նոյեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Դշ. ԲԿ. Պահք: Ա Թեսաղ. 2.1-12: Ղուկ. 12.41-48:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 29


2022թ. նոյեմբերի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Գշ. ԲՁ. Սրբոցն Ղունկիանոսի քահանային, Տարագրոսի, Պրօպոսի, Անդրոնիկոսի, Ոնեսիմեայ եւ այլոց աշակերտացն սրբոյն Պօղոսի: Իմաստ. 9.9-12: Ես. 41.15-19: Բ Կորնթ. 2.14-17: Ղուկ. 6.13-20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 28


2022թ. նոյեմբերի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Բշ. ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Յուլիանեայ եւ Վասիլուհւոյ: Երգ. 8.14-24: Ովսէ. 14.6-8: Բ Կորնթ. 6.16-7.1: Ղուկ. 8.1-3:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 27


2022թ. նոյեմբերի 27-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 26


2022թ. նոյեմբերի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 Շբ. ԴԿ. Սրբոցն Գրիգորի Սքանչելագործ հայրապետին, Նիկողայոսի հայրապետին եւ Միւռոնայ եպիսկոպոսին: Իմաստ. 10.9-12: Մաղաք. 2.5-7: Ա Պետր. 5.1-7: Յովհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 25


2022թ. նոյեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Ուր. ԴՁ. Ե օր Յիսնակաց պահոց: Կող. 4.5-18: Ղուկ. 12.1-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 24


2022թ. նոյեմբերի 24-օրվա խորհուրդը (24 Եշ. ԳԿ. Դ օր Յիսնակաց պահոց: Կող. 3.16-4.4: Ղուկ. 11.49-54:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 23


2022թ. նոյեմբերի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Դշ. ԳՁ. Գ օր Յիսնակաց պահոց: Կող. 1.24-2.7: Ղուկ. 11.33-42:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: