Մարտի 27


2023թ. մարտի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Բշ. ԲԿ. ԼԶ օր Մեծի Պահոց: Դն. 7.2-27: Ա Կր. 12.1-7: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 26


2023թ. մարտի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 † Կիր. ԲՁ. Զ կիր. Քառասնորդական Պահոց (Գալստեան): Ես. 66.1-24: Կղ. 2.8-3.17: Մտ. 22.34-23.39: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 25


2023թ. մարտի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 † Շբ. ԱԿ. ԼԴ օր Մեծի Պահոց: Տօն Է Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ սոսկալի չարչարանացն եւ մտին ի Վիրապն: Իմս. 1.15-2.22: Մք. 7.7-10: Փպ. 1.12-21: Մտ. 16.24-28:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 24


2023թ. մարտի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Ուր. ԱՁ. ԼԳ օր Մեծի Պահոց: Բ Օր. 10.1-15: Հոբ. 19.1-29: Ես. 45.1-13: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 23


2023թ. մարտի 23–ի օրվա խորհուրդը (23 Եշ. ԴԿ. ԼԲ օր Մեծի Պահոց: Ես. 53.1-54.5: Ա Կր. 15.1-28: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 22


2023թ. մարտի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Դշ. ԴՁ. ԼԱ օր Մեծի Պահոց: Ելք. 4.1-21: Հվլ. 3.9-22: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 21


2023թ. մարտի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Գշ. ԳԿ. Լ օր Մեծի Պահոց: Ես. 7.10-8.10: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 20


2023թ. մարտի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Բշ. ԳՁ. ԻԹ օր Մեծի Պահոց: Եբր. 1.1-14: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 19


2023թ. մարտի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Կիր. ԲԿ. Ե կիր. Քառասնորդական Պահոց (Դատաւորին): Ես. 65.8-25: Փպ. 3.1- 4.9: Ղկ. 17.20-18.14: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 18


2023թ. մարտի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Շբ. ԲՁ. ԻԷ օր Մեծի Պահոց: Սրբոց Մանկանցն քառասնից որք ի Սեբաստիա կատարեցան: Իմս. 3.1-8: Նվ. 2.1-4: Ես. 43.1-3: Եփս. 6.10-18: Մտ. 13.43-52: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 17


2023թ. մարտի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Ուր. ԱԿ. ԻԶ օր Մեծի Պահոց: Բ Օր. 9.11-23: Հոբ. 16.1-17.16: Ես. 43.22-44.8: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 16


2023թ. մարտի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Եշ. ԱՁ. ԻԵ օր Մեծի Պահոց: Ա Կր. 8.5-9.23: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: