Հուլիսի 21


Ամուսնալուծությունը Աստծու աչքերում ընդունելի չէ

Այն, ինչ Աստված ստեղծեց, մարդը թող չբաժանի։ Այնպես պետք է ամուսնանաս, որ ընտանիքդ ամուր լինի, սուրբ լինի, որ երբեք միտք չունենաս ամուսնալուծության։ Ամուսնությունը հետապնդում է մի միտք՝ մարդկանց երջանկացնել։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ (20 Շբ. ԴԿ. Սրբոց որդւոց եւ թոռանց Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ՝ Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի եւ Դանիէլի: Երեմ. 17.7-8: Ես. 61.3-7: Բ Տիմ. 1.6-14: Ղուկ. 11.29-32:):

Հուլիսի 20


Խաչն է մեր փրկության ուղին

Մենք ամեն օր Տիրոջ հարության նշանը ունենք և այդ նշանը մենք մեր մարմնի վրա ենք անում, երբ խաչակնքվում ենք։ Աս նշանն է մեր հրաշքը, մեր պատմությունը եւ մեր փրկության ուղին։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (20 Շբ. ԴԿ. Սրբոց որդւոց եւ թոռանց Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ՝ Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի եւ Դանիէլի: Երեմ. 17.7-8: Ես. 61.3-7: Բ Տիմ. 1.6-14: Ղուկ. 11.29-32: ):

Հուլիսի 19


Ներեք, որպեսզի ներում ստանաք

Փորձեք մարդկանց համար ոչ թե դատաստան ու պատիժ, այլ ողորմություն։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ողորմության մեծ կարիքն ունի։ Յուրաքանչյուրս մեղավոր ենք Տիրոջ առաջ։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը: (19 Ուր. ԴՁ. Պահք: Ա Կորնթ. 5.9-6.10: Մատթ.18.23-35:)
 

Հուլիսի 18


Աստված խոստացավ վերացնել ցավ ու վիշտ

Այն, ինչ մենք տեսնում ենք կարիք չունենք հավատալու, իսկ այն ինչ մեզ խոստացվեց հավատքով եւ հույսով կշնորհվի մեզ։ Աստված խոստացավ այս աշխարհից վերացնել ամեն ցավ ու տառապանք, սուգ ու վիշտ։  Տ. Ոսկան աբեղա Ոսկանյան (18 Եշ. ԳԿ. Սրբոց նախահարցն՝ Ադամայ, Աբէլի, Սեթայ, Ենովսայ, Ենովքայ, Նոյի, Մելքիսեդեկի, Աբրահամու, Իսահակայ, Յակովբայ, Յովսեփայ, Մովսիսի, Ահարօնի, Եղիազարու, Յեսուայ, Սամուէլի, Սամփսոնի, Յեփթայեայ, Բարակայ, Գեդէօնի եւ այլոց սրբոց նախահարցն: Ծննդ. 4.1-50.26: Թւ. 20.23-30: Բ Օր. 34.5- 12: Յեսու. 24.29-33: Ա Թագ. 15.34-16.13: Եբր. 11.1-31: Ղուկ. 20.34-40:) 

Հուլիսի 17


Սիրիր մարդուն եւ Աստված կսիրի քեզ

Միայն եկեղեցում համախումբ աղոթքով է, որ մարդ կարողանում է իրագործել Աստծո ամենամեծ ու ամենակարեւոր պատվիրանը՝ սիրել Տեր Աստծուն իր ամբողջ մտքով, հոգով և զորությամբ։ Սիրել իր եղբորն ու ընկերոջը, ինչպես սեփական անձը։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը: (17 Դշ. ԳՁ. Պահք: Ա Կորնթ. 2.12-3.10: Մատթ. 18.15-22: ՅՈՒԼԻՍ) 

Հուլիսի 16


Անվերապահորեն նվիրվեք Քրիստոսին

Քրիստոս ոչ թե նեղություններն է հեռացնում մեզանից, այլ նեղության պահին մեզ ուղեկցում է։ Ապավինեք Քրիստոսին, որովհետեւ ինքն է խաղաղությունն ու խաղաղություն պարգեւողը։ Մեկնում է Տ. Ոսկան աբեղա Ոսկանյանը։ (16 Գշ. ԲԿ. Սրբոցն Աթանագինեայ եպիսկոպոսին եւ տասն աշակերտացն եւ հինգ վկայիցն: Առ. 8.1-4: Մաղաք. 2.5-7: Ա Պետր. 5.1-7: Յովհ. 16.33 -17.8:):
 

Հուլիսի 15


Աստված ուրախանում է դարձի եկած մեկով

Չկա մեկը,մ որ առիթ ու պատճառ չունենա Աստծուն լսելու, Աստծու խոսքը լսելու։ Այդ հնարավորությունն ու իրավունքը բոլորին է տրված։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (15 Բշ. ԲՁ. Սրբոցն Կիպրիանոսի եպիսկոպոսին եւ քառասուն եւ հինգ վկայիցն, եւ սրբոց կուսանացն Յուստինեայ, Եւփիմեայ եւ Քրիստինեայ: Ես. 46.12-13: Գաղ. 3.13 -22: Ղուկ. 15.1-10:  ):
 

Հուլիսի 14


Եղեք մանուկների նման

Աստված ասում է զգույշ եղեք եւ անուշադրության չմատնեք մանուկներին։ Խոսքը ոչ միայն իրական, այլեւ հոգեւոր մանուկների մասին է։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ 14 † Կիր. ԱԿ. Բ կիր. զկնի Վարդավառի: Ես. 3.16-4.1: Ա Կորնթ. 1.25-30: Մատթ. 18.10-14: ):

Հուլիսի 13


Ովքեր ձեզ չեն ընդունում, ձեր ոտքերի փոշին թոթափեք

Մենք պետք է պատրաստ լինենք սերմանելու բոլորին։ Մի ձանձրացեք, խոսեք Քրիստոսի մասին և երբ ձեզ կհեգնեն, ուրախացեք, որովհետեւ դուք կարողացաք սերմանել։ Մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (13 † Շբ. ԱՁ. Սրբոցն Թադէոսի առաքելոյն մերոյ եւ Սանդխտոյ կուսին: Իմս. 1.1- 7: Երեմ. 16.16-21: Ա Կորնթ. 12.28-13.10: ):
 

Հուլիսի 12


Վայ նրանց, ովքեր կգայթակղեցնեն մանուկներին

Վայ նրանց, ովքեր մարդու բարի նպատակը իրենց շահի համար կօգտագործեն եւ կփորձեն այլասերել այդ բարի նպատակը։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը: ( Ուր12 Ուր. ԴԿ. Պահք: Ա Կորնթ. 1.10-18: Մատթ. 18.2-9:  )
 

Հուլիսի 10


Ապրեք Տիրոջ ներկայությամբ

Հոգեւոր կյանքը կենդանի մտերմություն է Աստծո հետ։ Սա նկատի ունենալով է մեր տերն ասում ամեն ժամ աղոթեք։ Այսինքն՝ ամեն ժամ տիրոջ ներկայությամբ ապրեք։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյան։ (10 Դշ. ԳԿ. Պահք: Ա Կորնթ. 1.1-9: Մատթ. 17.21-18.4: ):

Հուլիսի 11


Հնարավորինս շատ խորհեք ճշմարտության մասին

Երբեք չվախենաք վկայել ճշմատրության մասին, որովհետեւ պարտավոր եք։ Ճշմարտության քարոզիչները երբեք ուշադրություն չեն դարձնում, թե ում մոտ են վկայում։ Մեկնում է Տ. Ոսկան աբեղա Ոսկանյանը։  (11 Եշ. ԴՁ. Սրբոյն Եսայեայ մարգարէին: Ես. 6.1-10: Եբր. 11.32-40: Ղուկ. 4.14-22: )։