Օգոստոսի 17


2022թ. օգոստոսի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Դշ. ԲՁ. Դ օր Վերափոխման: Երգ. 4.9-15: 8.14: Ես. 7.10-16: Գաղ. 3.29-4.7: Ղուկ. 2.1-7: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 16


2022թ. օգոստոսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Գշ. ԱԿ. Գ օր Վերափոխման: Երգ. 6.3-8: Մաղաք. 3.1-2: Գաղ. 3.24-29: Ղուկ. 2.1-7:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 15


2022թ. օգոստոսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 † Բշ. ԱՁ. Բ օր Վերափոխման: Յիշատակ մեռելոց: Առ. 11.30-12.4: Զաք. 2.10-13: Բ Կորնթ. 6.16-7.1: Ղուկ. 1.39-56:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 14


2022թ. օգոստոսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 † Կիր. ԴԿ. ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ: Երգ. 4.9-15: Ես. 7.10-16: Գաղ. 3.29-4.7: Ղուկ. 2.1-7:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 13


2022թ. օգոստոսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Շբ. ԴՁ. Տօն Շողակաթի Ս. Էջմիածնի՝ ըստ տեսլեան Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին: Առ. 3.19-26: Եզեկ. 40.3-10: Ա Պետր. 2.1-10: Մատթ. 16.13-19:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 12


2022թ. օգոստոսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Ուր. ԳԿ. Ե օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ. 15.50-57: Մարկ. 3.31-4.8:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 11


2022թ. օգոստոսի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Եշ. ԳՁ. Դ օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ. 15.34-49: Մարկ. 3.20-30:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 10


2022թ. օգոստոսի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Դշ. ԲԿ. Գ օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ. 15.20-33: Մարկ. 3.6-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 9


2022թ. օգոստոսի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 Գշ. ԲՁ. Բ օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ. 14.26-40: Մարկ. 2.23-3.5:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 8


2022թ. օգոստոսի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Բշ. ԱԿ. Ա օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ. 14.18-25: Մարկ. 2.13-20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 7


2022թ. օգոստոսի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 † Կիր. ԱՁ. Գ կիր. զկնի Վարդավառի: Ես. 7.1-9: Ա Կորնթ. 13.11-14.5: Մարկ. 2.1-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 6


2022թ. օգոստոսի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Շբ. ԴԿ. Եփեսոսի Ս. Ժողովոյն երկերիւր հայրապետացն (431թ.): Եզեկ. 3.16-19: Բ Տիմ. 1.6-14: Ղուկ. 10.16-20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: