Քրիստոնյաների նվիրական ու սրբազան Գիրքը: Գիրք, որ գրվել է մարգարեների, մատենագիրների, ավետարանիչների և առաքյալների ձեռամբ: Աստվածային հայտնությամբ մարդկությանը տրված Գրքի մասին հետաքրքիր մանրամասներ է ներկայացնում «Աստվածաշնչի հանրագիտարան» հեռուստաշարը: