Մյուռոնի օրհնություն


Ե՞րբ է օրհնվում սուրբ մյուռոնը, ո՞վ կարող է օրհնել այն, ինչպե՞ս է կատարվում մյուռոնօրհնեքի արարողությունը: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Դրոշմի նյութը


Ի՞նչ խորհուրդ ունի քրիստոնեական եկեղեցու սուրբ յուղը՝ մյուռոնը: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Ութօրեք և մեռոնահանություն


Կարելի՞ է համբուրել նոր մկրտվածին: Ի՞նչ է մկրտության ութօրեքը: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Նարոտ և հաղորդություն


Ե՞րբ է օրհնվում խաչով նարոտը: Ինչու՞ է այն հյուսված սպիտակ ու կարմիր թելերով: Մատենագրության մեջ նարոտի մասին ի՞նչ վկայություններ կան: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Դրոշմի խորհուրդը


Ի՞նչ խորհուրդ ունեն խաղաղության ողջույնը, մկրտվողին նոր զգեստ հագցնելն ու վառված մոմերը: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Դրոշմի խորհրդի բանաձևը, եղանակը և պաշտոնյան


Ո՞ւմ է վերապահված Ս. Դրոշմի խորհուրդը Հայոց եկեղեցում, մկրտվողի մարմնի ո՞ր հատվածներն են դրոշմվում և ի՞նչ նշանակությամբ: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Դրոշմ


Քրիստոնյայի կյանքում ինչո՞վ է կարևոր Սուրբ Դրոշմի խորհուրդը և ինչու՞ է այն կատարվում մկրտությունից հետո: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Հավատքի խոստովանություն


Ի՞նչ է հարցնում քահանան մկրտվողին հավատքի խոստովանության ժամանակ, ինչո՞ւ են «Հավատամք»-ը ձեռնամած ասում, ի՞նչ խորհուրդ ունի դեպի արևելք շրջվելը: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Մկրտության ծեսի կատարման ձևը


Ե՞րբ է մեզ հասել մկրտության ծեսի հնագույն բնագիրը, դարերի ընթացքում ի՞նչ փոփոխությունների է այն ենթարկվել: Սուրբ մկրտության խորհուրդն ինչպե՞ս է կոչվում «Մաշտոց» ծիսամատյանում: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Կնքահոր փոփոխությունը


Ինչո՞ւ հնարավոր չէ մկրտությունից հետո այլևս փոխել կնքահորը, որքա՞ն անգամ կարելի է կնքահայր դառնալ, մե՞ղք է արդյոք կնքահայրության առաջարկը մերժելը: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Ո՞վքեր չեն կարող ստանձնել կնքահոր պարտականությունները


Կնքահոր պարտականությունները չեն կարող ստանձնել այլազգիները, այլակրոնները, այլադավանները, անհավատները, անչափահասները, հոգեկան հիվանդություն ունեցողները, ընտանիքի անդամները, մկրտվող կնոջ պարագայում՝ կողակիցը: Կնաքահայր չեն կարող լինել նաև կանայք: Ինչո՞ւ. մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Ո՞վ է կնքահայրը


Վաղ եկեղեցում ովքե՞ր կարող էին դառնալ կնքահայր, որո՞նք են կնքահոր պարտականությունները: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը: