Մանկամկրտություն


Ինչպե՞ս են եկեղեցու հայրերը բացատրում մանկամկրտության անհրաժեշտությունը, չէ՞ որ երեխաները հավատքի գիտակցություն չունեն: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Կրկնամկրտություն


Ինչու՞ է մերժելի կրկնամկրտությունը, հայոց եկեղեցին ում կարող է վերամկրտել և ո՞ր եկեղեցիների կատարած մկրտություններն է ընդունում: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Սուրբ մկրտության վայրը և սուրբ ավազանը


Ի՞նչ է խորհրդանշում մկրտության ավազանը, ինչո՞ւ են մեր եկեղեցու ավազանները հիմնականում փոքր: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Սուրբ մկրտության խորհրդի կատարման եղանակը


Ինչպե՞ս էր կատարվում սուրբ մկրտության խորհուրդը վաղ եկեղեցում, ի՞նչ է խորհրդանշում ջրի մեջ երեք անգամ ընկղմելը: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Սուրբ մկրտության խորհրդի նյութը


Ի՞նչ է խորհրդանշում ջուրը, ինչու՞ է այն հոգևորականն օրհնում ծեսի ժամանակ, ի՞նչ խորհուրդ ունի մյուռոնը սուրբ ավազանի մեջ խաչանման լցնելը: Մեկնաբանում է Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Սուրբ մկրտության խորհրդի պայմանները և պաշտոնյան


Ո՞ւմ է վերապահված կատարելու սուրբ մկրտությունը, վավերակա՞ն է արդյոք վատ վարքի տեր հոգևորականի կատարած խորհուրդը: Մեկնաբանում է Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Սուրբ Մկրտության նախատիպերը Հին և Նոր կտակարաններում


Չունենալով ադամական մեղք՝ ինչու՞ Հիսուս մկրտվեց, ինչո՞վ էր տարբերվում Հովհաննեսի մկրտությունը Հիսուսի մկրտությունից: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Սուրբ մկրտության նշանակությունը և տեսակները


Ի՞նչ է Ադամական կամ սկզբնական մեղքը, որն է ըղձից մկրտությունը, ո՞րն է արյան մկրտությունը: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Սուրբ մկրտության նշանակությունը և հաստատումը


Ո՞վ է հաստատել մկրտության սուրբ խորհուրդը, ինչու՞ են այն անվանում վերստին ծնունդ: Մեկնաբանում է Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը: