Alt

«Ե» տառը

Թե անունս լիներ Երանոս,
Եվ մի օր մեկնեի Եգիպտոս,
Եվ այնտեղ դառանյի երաժիշտ,
Կապրեի երգելով գրեթե միշտ...

Serie: alphabet
2013-12-13T16:43:40+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Comments