Ապրիլի 18


Սկսիր ընդունել Աստծու խոսքը

Եթե ցանկանում եք, որ Աստված ասի սա իմ մայրն է, կամ սա իմ եղբայրն է, ուղղակի վերցրեք Սուրբ Գիրքն ու կարդացեք։ Սկսեք ընդունել Աստծու խոսքը եւ այն հարյուրապատիկ անգամ շատ պտուղ կտա։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ (11 Եշ. ԲԿ. ԺԲ օր Յինանց: Ղուկ. 5.17-26: Գործ. 8.14-25: Յակ. 5.12-20: Յովհ. 1.43-51: Մատթ. 6.1-21: Մրկ. 2.1-12 ):
 

Ապրիլի 20


Փորձության հետեւում թաքնված է օրհնություն

Փորձություններն անցեք պատվով, ժուժկալությամբ և հավատքով։ Նեղություն պետք է լինի Քրիստոսի անվան համար: Երանելի են այդ փորձություններով անցնողները։  
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (20 Շբ. ԳՁ. ԻԱ օր Յինանց: Ղուկ. 9.1-17: Գործ. 12.25-13.15: Ա Պետր. 4.12-19: Յովհ. 5.1-18: Մատթ. 11.1-24: Մրկ. 4.21-25: )

Ապրիլի 15


Հեռու մնացեք բամբասանքի առիթ տվող մարմնական ցանկություններից

Հեռու մնացեք, որպեսզի բամբասողները փառաբանեն Աստծուն նրա այցելության օրը։ Բամբասողները պետք է տեսնեն Աստծո հետեւորդին և ցանկանան այդ հետեւորդներից մեկը լինել։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(15 Բշ. ԴԿ. ԺԶ օր Յինանց: Ղուկ. 7.1-10: Գործ. 9.32-43: Ա Պետր. 2.11-17: Յովհ. 3.13-21: Մատթ. 9.9-17: Մրկ. 3.13-19:   )
 

Ապրիլի 16


Սուրբ հոգուն հայհոյողը հավիտյան թողություն չի ունենա

Յուրաքանչյուր հայհոյություն կներվի, բացի սուրբ հոգու հանդեպ արվածը։ Աստծո համար անկարելի ոչինչ չկա և կարող է ներել բոլորին, բացի նրանցից, ովքեր կամավոր կերպով ուրանում են Աստծուն։ Տեսնելով Աստծուն, փակում են աչքերը։ 
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(16 Գշ. ԱՁ. ԺԷ օր Յինանց: Ղուկ. 7.11-35: Գործ. 10.1-23: Ա Պետր. 2.18-25: Յովհ. 3.22- 36: Մատթ. 9.18-26: Մրկ. 3.20-30: )
 

Ապրիլի 14


Մկրտությունը մահ է Քրիստոսի հետ

Մենք մկրտվելով՝ 3 անգամ ջրի մեջ ընկղմվելով, Քրիստոսի հետ նրա մահն ենք վերապրում և ինչպես Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից ու ոչնչացրեց մեղքը, այդպես էլ մենք ջրից դուրս գալով հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ նոր կյանք սկսելու համար։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(14 † Կիր. ԴՁ. Գ կիր. Աշխարհամատրան: (Կանաչ Կիւրակէ): Առ. 3.9-17: Ես. 66.12- 16: Ա Տիմ. 3.14-16: Մատթ. 16.13-19: Ղուկ. 6.12-49: Գործ. 9.23-31: Ա Պետր. 2.1-10: Յովհ. 2.23-3.12: Մատթ. 8.18-9.8: Մրկ. 3.6- 12: )
 

Ապրիլի 11


Աղոթելիս անկեղծ եղեք

Քրիստոս ասում է՝ հեթանոս են բոլոր նրանք, ովքեր աղոթում են, որ աղոթող երեւան։ Ձեր և Աստծո հարաբերությունների մեջ երբեք մի փորձեք խաբել։ Նախ ինքներդ ձեզ մի խաբեք, անգամ եթե իրականությունը ցավալի է ընդունել։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(11 Եշ. ԲԿ. ԺԲ օր Յինանց: Ղուկ. 5.17-26: Գործ. 8.14-25: Յակ. 5.12-20: Յովհ. 1.43-51: Մատթ. 6.1-21: Մրկ. 2.1-12:  )
 

Ապրիլի 13


Ինչո՞ւ է մեր կյանքը խառնաշփոթ

Սուրբ պիտի լինեք, որ Տիրոջ շնորհներն ընդունեք ու զգաստությամբ սպասեք այդ շնորհներին։ Մենք ուզում ենք շարունակել շողոքորտությունը, ստախոսությունը, գողությունը, բայց ունենանք Քրիստոսին մեր կյանքում։ Այդպես չի լինում։ Մեզ նախ և առաջ մաքրվել է պետք։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(Շբ. ԴՁ. Է օր Ս. Զատկի: Յիշատակ գլխատման Ս. Յովհաննու Մկրտչի: Գործ.5.12- 33: Յակ. 2.14-26: Յովհ. 21.15-25:   )
 

Ապրիլի 12


Ինչպե՞ս կատարել ճիշտ ընտրություն

Կարծրատիպերը հաճախ հիմնված են խաբկանքների վրա, որով մենք փորձում ենք մեզ խաբել։ Դրանք սխալ ընտրություն են բերում։ Ճիշտ ընտրության համար խստասրտությունից ավել պետք է սեր ունենալ և փորձել տեսնել մարդկանց եւ երեւույթների խորքը։  Ամեն ինչ գնահատելով Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ լույսի ներքո։
Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը։
(12 Ուր. ԳՁ. ԺԳ օր Յինանց: Ղուկ. 5.27-39: Գործ. 8.26-40: Ա Պետր. 1.1-12: Յովհ. 2.1- 11: Մատթ. 6.22-34: Մրկ. 2.13-22: )

Ապրիլի 10


Ծառա՞ ես, թե՞ Տիրոջ բարեկամը
Հիսուս Քրիստոսն ասում է, որ մարդկանց ոչ թե ծառաներ, այլ բարեկամներ է համարում։ Աստծո հանդեպ վերաբերմունքը, նրան փնտրելու միտումներն ու պատճառներն իրականում ցույց են տալիս, թե ծառա՞ ես ուզում լինել, թե՞ ուզում ենք լինել Տիրոջ բարեկամն ու հարազատը։
Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը
(10 Դշ. ԲՁ. ԺԱ օր Յինանց: Ղուկ. 5.12-16: Գործ. 8.3-13: Յակ. 5.1-11: Յովհ. 1.35-42: Մատթ. 5.17-48: Մրկ. 1.35-45: )

Ապրիլի 9


Արդարությունը երկնքի արքայության բանալին է

Երանի նրանց, որ հալածվում են հանուն արդարության։ Հիսուսն ասում է՝ երանի ձեզ, որ պիտի հալածվեք ինձ համար, որովհետեւ Քրիստոս ինքն է արդարությունը։ Երանի ձեզ, եթե Քրիստոսին կրեք ձեր մեջ։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը:
(Գշ. ԱԿ. Ժ օր Յինանց: Ղուկ. 4.43-5.11: Գործ. 7.30-8.2: Յակ. 4.7-17: Յովհ. 1.29-34: Մատթ. 5.1-16: Մրկ. 1.21-34: )
 

Ապրիլի 8


Աստված ինչո՞ւ է թույլ տալիս, որ պատերազմներ լինեն

Աստված մարդուն ազատություն տվեց, որ հետևի իրեն ու իր կամքը կատարի, սակայն մարդն ինքնակամ հրաժարվում է ազատությունից ու Աստծո ներկայությունից։ Եթե նեղ անձնական ապրումների մեջ մենք շեղվում ենք Տիրոջ ճանապարհից, ապա ինչո՞ւ ենք մեծ ապրումների ժամանակ Աստծուն մեղադրում, թե չպիտի պատերազմ թույլ տար։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(Բշ. ԱՁ. Թ օր Յինանց: Ղուկ. 4.31-41: Գործ. 6.8-7.29: Յակ. 3.13-4.6: Յովհ. 1.18-28: Մատթ. 4.12-25: Մրկ. 1.14-20:    )
 

Ապրիլի 7


Քրիստոսը տիեզերական իրականություն է

Աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Աստված ստեղծում աշխարհը, տիեզերքը, արեգակը, լուսինը։ Հովհաննեսն իր Ավետարանում ասում է, որ մեր ճանաչած Քրիստոսը տիեզերական, վերժամանակային իրականություն է։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(25 Եշ. ԱԿ. ԻԶ օր Յինանց: Ղուկ. 10.25-42: Գործ. 15.1-29: Բ Պետր. 2.9-22: Յովհ. 6.22- 38: Մատթ. 13.1-23: Մրկ. 6.1-6: )