Alt

Հղիության արհեստական ընդհատում


Ինչով է վտանգավոր հղիության արհեստական ընդհատումը:

Alt

Եղբայրսիրություն, ինչպե՞ս ներել


Ներելու դատը Աստծունն է:

Alt

Ինչո՞ւ ենք գնում եկեղեցի


Հավատացյալը եկեղեցի գնում է Աստծուն երախտագիտություն հայտնելու:

Alt

Այլասերության դեմ


Միասեռականության քարոզչությունն այլասերության օրինակ է:

Alt

Ճգնողական կյանք


Քրիստոնյայի կյանքն ամբողջությամբ ճիգ է:

Alt

Ընտանեկան հարկ


Ընտանեկան հարկը սիրո և հավասարության մթնոլորտ է: