Ս. Հակոբ Մծբնա հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օր


Ս. Հակոբ Մծբնա հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եվգենիոսի, Ովրեստեսի և Մարդարիոսի հիշատակության օր


Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եվգենիոսի, Ովրեստեսի և Մարդարիոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Ս. Նիկողայոս Զմյուռնիացի Սքանչելագործի հիշատակության օր


Ս. Նիկողայոս Զմյուռնիացի Սքանչելագործի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Եգիպտացի սուրբ հայրերի հիշատակության օր


Եգիպտացի սուրբ հայրերի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Սուրբ առաքյալների և մեր առաջին լուսավորիչներ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակության օր


Սուրբ առաքյալների և մեր առաջին լուսավորիչներ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Ս. Կղեմես հայրապետի և Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսի հիշատակության օր


Ս. Կղեմես հայրապետի և Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը:
 

 

Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ հայրապետների և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օր


Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ հայրապետների և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Տոն երեքամյա Ս. Աստվածածնի՝ տաճարի ընծայման


Երեքամյա Ս. Աստվածածնին տաճարին ընծայելու տոնի խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Տոն բոլոր սրբերի` հների և նորերի, հայտնիների և անհայտների


Բոլոր սրբերի` հների և նորերի, հայտնիների և անհայտների տոնի խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Աստվածատուր վկայի հիշատակության օր


Աստվածատուր վկայի, ինչպես նաև Ս. Աբրահամի և Խորենի, Կոզմայի և Դամիանոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Հիշատակ Ս. Անդրեաս և Ս. Փիլիպպոս առաքյալների


Ս. Անդրեաս և Ս. Փիլիպպոս առաքյալների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Գուրիասի, Սամունասի, Աբիբ սարկավագի հիշատակության օր


Ս. Գուրիասի, Սամունասի, Աբիբ սարկավագի, Ռոմանոս Մենակյացի, Մանուկ Խոստովանողի և Հյուսիքոս զինվորի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: