Հրեշտակապետեր Գաբրիելի և Միքայելի և ողջ երկնային զորքի հիշատակության օր


Գաբրիել և Միքայել hրեշտակապետեր և ողջ երկնային զորքի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 
 

Վերափոխումն Սուրբ Աստվածածնի


Սբ. Աստվածածնի վերափոխման տոնի խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Տոն Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի


Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի տոնի խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 
 

Եփեսոսի Սբ. ժողովի 200 հայրապետերի հիշատակության օր


Եփեսոսի Սբ. ժողովի 200 հայրապետերի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սբ. Վահան Գողթնեցու հիշատակության օր


Սբ.Վահան Գողթնեցու հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Սբ. Կիրակոսի, նրա մոր Հուղիտայի հիշատակության օր


Սբ. Կիրակոսի, նրա մոր Հուղիտայի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սուրբ Թեոդոս թագավորի և Եփեսոսի մանկանց հիշատակության օր


Սուրբ Թեոդոս թագավորի և Եփեսոսի մանկանց հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սբ. Սոփիայի և նրա երեք դուստրերի` Պիստոսի, Ելպիսի և Ագապիի հիշատակության օր


Սբ. Սոփիայի և նրա երեք դուստրերի` Պիստոսի, Ելպիսի և Ագապիի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Տասներկու սուրբ մարգարեների հիշատակության օր


Տասներկու սուրբ մարգարեների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Սբ. Մակաբայեցիների` Եղիազար քահանայի, Շամունայի և նրա յոթ որդիների հիշատակության օր


Սբ. Մակաբայեցիների` Եղիազար քահանայի, Շամունայի և նրա յոթ որդիների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Սուրբ նախահայրերի հիշատակության օր


Սուրբ նախահայրեր Ադամի, Աբելի, Սեթի, Ենովսի, Ենովքի, Նոյի, Մելքիսեդեկի, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի, Հովսեփի, Մովսեսի, Ահարոնի, Եղիազարի, Հեսոյի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Աթանագինե եպիսկոպոսի և տասն աշակերտների նահատակության հիշատակության օր


Աթանագինե եպիսկոպոսի և տասն աշակերտների նահատակության հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: