Ս. Կյուրեղ Երուսաղեմի hայրապետի, Կյուրեղ եպիսկոպոսի և նրա մոր` Աննայի հիշատակության օր


Սուրբ Կյուրեղ Երուսաղեմի hայրապետի, Կյուրեղ եպիսկոպոսի և նրա մոր` Աննայի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Արտաքսման կիրակի


Արտաքսման կիրակիի խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Սուրբ Թեոդորոս զորավարի հիշատակության օր


Սուրբ Թեոդորոս զորավարի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Բուն Բարեկենդան


Բուն Բարեկենդանի տոնի խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Տեառնընդառաջ, տոն քառասնօրյա գալստեանն Քրիստոսի ի տաճարն


Տյառնընդառաջի և քառասնօրյա Քրիստոսի՝ տաճար գալու տոնի խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Կոստանդնուպոլսի սբ. ժողովի 150 հայրապետների հիշատակության օր


Կոստանդնուպոլսի սբ. ժողովի (381թ.) հարյուր հիսուն հայրապետների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 
 

Սուրբ Վարդանանց զորավարների և 1036 վկաների հիշատակության օր


Սուրբ Վարդանանց զորավարների և 1036 վկաների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Սրբոց Ղևոնդյանց քահանաների հիշատակության օր


Սրբոց Ղևոնդյանց քահանաների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Տոն Սբ. Սահակ Պարթև հայրապետի


Սբ. Սահակ Պարթև հայրապետի տոնի խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: 

Սբ. Ոսկյանց քահանաների հիշատակության օր


Սրբոց Ոսկյանց քահանաների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակության օր


Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Հովնան մարգարեի հիշատակության օր


Հովնան մարգարեի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Ղազար քահանա Պետրոսյանը: