Քահանան հայր է ու հովիվ: Քահանան առաջնորդ է ու խոստովանահայր: Մարդ, ում կենսափորձն ու իմացությունը մեր հոգու խաղաղության ու ներդաշնակության ուղեցույցը կարող են լինել:  Ուղղեք ձեր հարցերը քահանային +37410 461649(204)  հեռախոսահամարով և դիտեք հաղորդաշարի հերթական հաղորդումները:
Պարբերականությունը՝
ամեն չորեքշաբթի, ժամը 21:00-ին (կրկնությունը՝ հինգշաբթի, ժամը 10:00-ին), 
ամեն շաբաթ օր, ժամը 20:30-ին (կրկնությունը՝ ժամը 10:00-ին)

Ապաշխարությունը՝ օգնություն


Այս դժվարին ժամանակներում ապաշխարելը մեզ կփրկի՞: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Ցուցադրաբար բարի գործեր մի կատարեք


Եթե մենք բարի գործ ենք անում և մարդիկ դրա մասին իմանում են, արդյո՞ք մեր կատարածը դառնում է անիմաստ: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Աղոթքով խնդրելու մասին


Հաճախ աղոթքով խնդրում ենք, բայց Աստված ամեն ինչ չէ, որ մեզ տալիս է: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հոգեգալուստ և լեզվախոսություն


Ի՞նչ լեզուներով էին խոսում առաքյալները, երբ Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա և արդյո՞ք այդ լեզվախոսությունը կապ ունի այն լեզվախոսության հետ, որ այսօր տեսնում ենք տարբեր կրոնական կազմակերպություններում: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Սիրո պատվիրանի մասին


Ինչու՞ է Քրիստոսի տված սիրո պատվիրանը համարվում նոր պատվիրան: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հոգևոր կյանքի ու աշխարհիկ հոգսերի մասին


Ինչպե՞ս վարվել, երբ աշխարհիկ հոգսերը զբաղեցնեւմ են մեզ և ժամանակ չի մնում հոգևոր կյանքի ու աղոթքի համար: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Ծոմ պահելու մասին


Կա՞ն տարվա մեջ ծոմ պահելու համար նախատեսված օրեր: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Բարի գործը և մեղքերի քավությունը


Բարի գործերը քավու՞մ են մարդու մեղքերը: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Պատվիրանները պահելու մասին


Փորձում եմ ապրել 10 պատվիրանների համաձայն, բայց միշտ չէ, որ հաջողվում է և ընկնում եմ հուսահատության գիրկը. ի՞նչ անել: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Խոզի միս ուտելու մասին


Կարելի՞ է արդյոք խոզի միս ուտել քրիստոնյաներին, չէ՞ որ Հին կտակարանում դա արգելված է: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Աստծուն պատկերացնելու մասին


Փորձում եմ Աստծուն պատկերացնել, բայց չի ստացվում: Ի՞նչ անել: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հավատքով խնդրելու մասին


Եթե հավատքով խնդրում եմ Աստծուց, բայց խնդրանքս չի կատարվում, ուրեմն հավատքս թերի՞ է: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը: