Հունիսի 24


Դեն գցեք բոլոր մտահոգությունները և մտաբերեք միայն Հիսուս Քրիստոսին

Նայեք հավատի զորագլխին՝ Տեր Հիսուսին։ Երբ մարդն իր կյանքը դասավորում է Քրիստոսի հետ համեմատությամբ, հաղթանակի է հասնում։ Որեւէ մեկի հետ ձեզ մի համեմատեք, դուք ձեր շնորհն ունեք։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (24 Բշ. ԳԿ. Սրբոցն Կալիստրատոսի, քառասուն եւ ինն վկայիցն եւ Ղունկիանոսի քահանային: Առ. 1.2-9: Ես. 41.1-3: Եբր. 12.1- 7: Մրկ. 13.9-13: )
 

Հունիսի 22


Քրիստոսի հետ ամեն ինչ կարելի է հավաքել

Ժամանակն է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա անդրադառնա իր կարգավիճակին՝ Քրիստոսի հետ հավաքողի, թե՞ ցրողի դերում է։ Քրիստոսի հետ արեք այն ամենը, ինչ անում եք։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (22 Շբ. ԲԿ. Սրբոցն Տրդատայ թագաւորին մերոյ, Աշխէնի տիկնոջն եւ Խոսրովիդխտոյն: Իմս. 6.2-10: Ես. 45.1-3: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 11.14-23: ):
 

Հունիսի 17


Աստվածպաշտությունը չարչարանքներ է ենթադրում

Քրիստոնեությունը հեշտ ճանապարհ չէ, բայց մենք պետք է հաստատուն մնանք, որովհետեւ գիտենք Սուրբ Գրքով մեզ փոխանցված պատգամը։ Քամիները շատ են, բայց մենք պետք է հավատարիմ լինենք տիրոջ խոսքի նկատմամբ։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (10 Բշ. ԴԿ. Պահք: Սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, Բաբելայ հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին: Իմս. 8.7-10: Նաւում. 1.7-9: Ա Կորնթ. 12.4-11: Մրկ. 6.45-52: ):
 

Հունիսի 15


Մեր հովվի գլուխը երեւում է մեր փողոցներից

Յուրաքանչյուրս պետք է լսենք մայր եկեղեցու ձայնն ու գնանք նրա հետևից։ Ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչը իր կյանքը զոհեց իր հոտի համար, այնպես էլ մենք պետք է պատրաստ լինենք մեր կյանքը զոհել հայրենիքի համար։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը († Շբ. ԳՁ. Գիւտ նշխարաց Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ: Իմս. 4.7-15: Միք.7.7-10: Գործ. 20.22-32: Յովհ. 10.11-16:  ):
 

Հունիսի 10


Ապրեք նաև դիմացինի համար

Հիսուս Քրիստոսը եկավ անհատապես ամեն մեկին փրկելու, բայց Տիրոջ առաքելությունը ամբողջ աշխարհը փրկելն էր։ Այսօր յուրաքանչյուրս այդ փրկության ծրագրի մաս ենք կազմում։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։(10 Բշ. ԴԿ. Պահք: Սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, Բաբելայ հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին: Իմս. 8.7-10: Նաւում. 1.7-9: Ա Կորնթ. 12.4-11: Մրկ. 6.45-52: ):
 

Հունիսի 8


Քրիստոսը չի փոխվել՝ երեկ, այսօր և հավիտյան նույնն է

Հետեւեք մեր հայրերի վարքին։ Տեսեք այն Աստծուն, որին մեր հայրերը հավատում էին և այդ Աստծու նկատմամբ հավատքը պահեք ամուր։ Ընտանիքը իր ազգանվանը հավատարիմ է և ճանաչում է իր տոհմածառին։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը († Շբ. ԴՁ. Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի Վիրապէն: Իմս. 5.1-8: Ես. 60.20-61.7: Եբր. 13.17-21: Մատթ. 19.27-29: ):
 

Հունիսի 3


Փորձեք ամեն օր փոքր քայլերով Տիրոջը նմանվել

Եթե մենք սկսենք ամեն ինչի մեջ տեսնել Քրիստոսին, մեր կյանքի շատ ավելի արագ կշտկվի։ Այո, նորից բացթողումներ ու սխալներ կունենանք, բայց կարեւոր է, որ մենք ուզում ենք գնալ Քրիստոսի հետեւից
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(Բշ. ԱՁ. Սրբոց մանկանցն Բեթղեհէմի եւ Ակակիոսի վկային, Մովկիմայ քահանային եւ Կոտրատիոսի զինաւորին: Առ. 29.2-7: Ես. 18.7: Եբր. 2.14-18: Մատթ. 2.16- 18: )
 

Հունիսի 1


Մայր եկեղեցին միայն իր զավակների լավն է ուզում

Մենք պատրա՞ստ ենք լսել Տիրոջ խոսքը, որ դուրս է գալիս մեր մեր եկեղեցու՝ մայր եկեղեցու, հոգեւոր առաջնորդի բերանից։ Մենք պետք է միշտ ականջալուր լինենք մեկ եկեղեցու ձայնին։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (24 Բշ. ԳԿ. Սրբոցն Կալիստրատոսի, քառասուն եւ ինն վկայիցն եւ Ղունկիանոսի քահանային: Առ. 1.2-9: Ես. 41.1-3: Եբր. 12.1- 7: Մրկ. 13.9-13: )
 

Մայիսի 27


Աղոթեք մյուսների համար

Ով կարողանում է աղոթել իր կողքինի համար, նշանակում է իր սիրտը, իր հոգին տրամադրում է այդ մարդուն։ Այսինքն՝ սիրում է իր կողքինին։ Սրտակից եւ կարեկից եղեք մյուսներին։  Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(27 † Բշ. ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց: Առ. 31.29-31: Ես. 61.10-62.3: Հռոմ. 15.30-16.2: Մատթ. 10.26-33: )

Մայիսի 25


Երբ մենք մկրտվում ենք, վերստին ծնվում ենք, որպեսզի երկնքի արքայության հավակնորդներ դառնանք։ Այդ ճանապարհի ընթացքը մեզ պետք է, որպեսզի այդ վերստին ծնունդը մեր կյանքում միշտ արթուն պահենք։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (25 Շբ. ԴԿ. Է օր Հոգեգալստեան: Երեմ. 1.1- 10: 38.1-13: Բ Պետր. 2.9-22: Մատթ. 2.16- 18: )

Մայիսի 20


Մինչեւ մեր պահանջը, արդյո՞ք մենք խոնարհվում ենք Տիրոջ առջեւ

Երեք գործողությունները պահեք Ձեր մտքում՝ մոտենալ Տիրոջը, երկրպագել նրան, հետո ներկայացնել խնդրանքը, որտեղ Տիրոջ կամքն ավելի կարեւոր է, քան մերը։
 

Մայիսի 18


Արթուն պահեք ձեր միտքը

Մեզ ճշմարիտ Քրիստոսի վկայությունն արդեն կա՝ Սուրբ գրքի, Սուրբ Եկեղեցու և մեր հայրերի ժառանգության միջոցով։ Եթե ինչ որ մեկն ասի, որ ինքն է Քրիստոսը, ապա պետք է համապատասխանի Ավետարանի վկայություններին։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (18 Շբ. ԱՁ. ԽԹ օր Յինանց: Ղուկ. 22.1-30: Գործ. 28.17-32: Յուդա. 1.17-25: Յովհ. 13.31-14.13: Մատթ. 24.1-26.2: Մրկ. 14.1- 26: )։