Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 67-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ Նվարդ Մելքոնյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 66-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք Երևանի մատենադարանի ավագ գիտաշխատող Ալլա Խառատյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 65-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք ԿԶՆԱԿ-ի բաժնի վարիչ Լիլիթ Մկրտչյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 64-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք կրթության փորձագետ Աննա Գևորգյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 63-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք ԿՏԱԿ տնօրեն Արտակ Պողոսյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 62-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք Ֆիզիկական հետազոտությունների իստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Արամ Պապոյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 61-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք Հայ կրթական հիմնարկության Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Արմինե Հարոյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 60-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք պետական ֆինանսական կառավարման փորձագետ Արտակ Քյուրումյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 58-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոնի դեկան Ատոմ Մխիթարյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 57-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն, բեմադրիչ Վահան Բադալյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 56-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մալայանի անվան ակնաբուժության կենտրոնի բաժնի վարիչ Աննա Հովակիմյանի հետ:

Կրթության և գիտության նոր ռազմավարություն. մաս 55-րդ


Գիտության և կրթության նոր ռազմավարությունը քննարկում ենք բարձրագույն կրթության փորձագետ Սամվել Կարաբեկյանի հետ: