«Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերության՝

2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտորական եզրակացություն:

https://drive.google.com/file/d/18oBxFn1cDEi6-XCaJDBsPakkQe4WldL8/view?usp=sharing

Մեկնաբանություններ