l3SZBUB__qg

ԱՐԵՎԻԿ - Մի օր Դալիլան հարցնում է, թե ինչից է, որ Սամսոնը այդքան ուժեղ է:
ՄԻՍԱՔ - Ճիշտ որ, ես էլ չգիտեմ: 
ԱՐԵՎԻԿ - Ու ոչ ոք էլ չպիտի իմանար: Դա Սամսոնի ու Աստծո գաղտնիքն էր, բայց…
 
2018-02-21T20:00:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ