no-Utesugxk

2019թ. սեպտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Շբ. ԲՁ. Տօն Սրբոյ Եկեղեցւոյ ի նաւակատիս Սրբոյ Խաչին — Առ. 3.9-17: Ես. 66.12-16: Ա Տիմ. 3.14-16: Յհ. 10.22-42:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

2019-09-14T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ