WiKJYIvXhoo

Ի՞նչ գիտելիք ու հմտություններ են ձեռք բերում գոբելեն գործել սովորելիս: Մեր նկարահանող խումբն այցելել է Նորքի հայորդյաց տան գոբելենի դասարան:

Շարք: Ներուժ
2020-03-15T19:00:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ