-7Lh5FLiVaQ

IV դարի վերջում հայոց հասարակական-քաղաքական կյանքի կազմակերպման   առաքելությունը դրվում է հայոց տասներորդ հայրապետի՝ Սբ. Սահակ Պարթևի ուսերին: Թերևս չկար հասարակական կյանքի մի բնագավառ, որտեղ Սբ. Սահակը չունենար որոշիչ դերակատարություն: Հնագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Արտակ Գնունին ներկայացնում է հայրապետի վարքը: 

2016-05-15T22:15:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ