Լույս է տեսել «Արցախի և Ուտիքի ձեռագրական ժառանգությունը» ուսումնասիրություն-պատկերագիրքը: Անգլերեն հրատարակությունն իրագործվել է ՀԲԸՄ և Երևանի մատենադարանի համագործակցությամբ: Համառոտ ակնարկով ներկայացված է նաև Արցախի և Ուտիքի քաղաքական և Աղվանից կաթողիկոսության պատմությունը՝ հնագույն ժամանակներից մինչև 19-րդ դարի առաջին կես:

 
2022-05-23
Telecast type: Լուր Ռեպորտաժ
Մեկնաբանություններ