lYSBzZRb8Hw

«Էյվա» արվեստների հիմնադրամն ստեղծել է խաղ: Ծանոթացեք կերպարվեստի հայ մեծերի գործերին ու նրանց մասին հետաքրքիր տեղեկություններ իմացեք՝ խաղալով «Արվեստ»:

Շարք: ՕԳԳ
2019-07-02T22:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ