Լույս է տեսել իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Վահե Թորոսյանի «Իրավաքաղաքական մտքի պատմություն» ուսումնական ձեռնարկը: Գրքում ամփոփ ներկայացվում և վերլուծվում են նշանավոր մտածողների իրավական և քաղաքական առանքային գաղափարները՝ հնագույն շրջանից մինչև նոր ժամանակներ: Առանձին բաժնով ներկայացված են հայ իրավաքաղաքական մտքի ներկայացուցիչների հայացաքները: Գրքի հեղինակը «Երրորդ հազարամյակի» տաղավարում է: Զրույցը վարում է Աննա Սարգսյանը:

Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ