Բանավիճային տարերքը մեր գրականությանն ուղեկցել է գրեթե բոլոր շրջափուլերում: Հայալեզու մամուլի երևան գալն արդեն 18-րդ դարի վերջից նախադրյալներ ստեղծեց բանավեճերի, մասնավորապես, գրական բանավեճի՝ որպես երևույթի, ձևավորման համար: Ի՞նչ է գրական բանավեճը, ինչո՞ւ և ինչպե՞ս պետք է բանավիճել, արդյո՞ք միշտ է հաջողվում պահպանել բանավեճի մշակույթը: Այս հարցերը զուգահեռ քննարկում են գրականագետներ Հայկ Համբարձումյանն ու Արքմենիկ Նիկողոսյանը։

2021-11-06T22:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ