Գրքերն, ինչպես և մարդիկ, ունեն ճակատագրեր, ստեղծման յուրահատուկ հանգամանքներ, հաճախ նաև՝ անչափ ուշագրավ ու հետաքրքիր դիպվածներ: Դրանք ինչ-որ չափով կարող են օգնել այդ ստեղծագործությունների մեկնաբանությանն ու ընկալմանը, բայց ինքնին հետաքրքիր են, որպես գրապատմական երևույթներ: Հայտնի ստեղծագործությունների մասին անհայտ պատմությունները «Զուգահեռ ընթերցումներ»-ում քննարկում են գրականագետներ Հայկ Համբարձումյանն ու Արքմենիկ Նիկողոսյանը:

2022-01-29T22:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ